Contact
Alice Salumets

Puhelin: +372 606 8650
Sähköposti

Rödl & Partner tarjoaa tilintarkastus- sekä kirjanpitopalveluja, veropalveluja, juridisia palveluja sekä neuvontapalveluja kansainvälisille yrityksille. Suurin osa asiakkaistamme on yksityisiä yrityksiä ja usein myös omistajajohtoisia yrityksiä, jotka ovat samalla myös merkittäviä kansainvälisiä sijoittajia. Useilla asiakkaistamme on tytäryrityksiä ja projekteja eripuolilla maailmaa. Asiakkaamme etsivät integroituja, tuloksekkaita ratkaisuja, jotka kattaisivat kansanvälisten sijoitusten kaikki hallinnolliset sekä lakisääteisiä vaatimuksia koskevat osa-alueet. Rödl & Partnerin missiona on tarjota juuri tällaisia kokonaisvaltaisia palveluja.

Palvelujamme esitellään laajemmin jäljempänä.

Tilintarkastus

 • tilinpäätösten tarkastukset sekä arvioinnit
 • raportointi paikallisten sekä ulkomaisten kirjanpitovaatimusten mukaisesti
 • kansainvälinen raportointi (IFRS, IFRS SME)
 • riippumaton laadunvarmistusjärjestelmien ja menetelmien tarkastus
 • sisäiset tarkastukset
 • lainmukaisuuden varmistaminen ja raportointi
 • yrityksen sisäisen raportoinnin täydentäminen
  Lue lisää...

Veropalvelut

 • kansainvälinen ja maakohtainen verotus
 • velvoitteiden hallinta (tax compliance)
 • työmatkustamiseen liittyvä verotus (kotimaa ja ulkomaat)
 • verotukseen liittyvät due diligence -tarkastukset (tax due diligence)
 • siirtohinnoittelu (transfer pricing)
  Lue lisää...

Juridiset palvelut

 • yritysoikeus
 • yrityskaupat
 • juridiset due diligence -tarkastukset 
 • työlainsäädäntö
 • kauppaoikeus
 • teollis- ja tekijänoikeudet
 • uusiutuva energia
 • yritysjärjestelyt
  Lue lisää...

Liiketoimintapalvelut

 • yrityksien hinnoittelut
 • due diligence -toimeksiannot
 • yrityskaupat (osto- ja myyntipuolen palvelut)
 • liiketoimiin liittyvät palvelut
 • yksityiseen pääomaan liittyvät neuvontapalvelut
  Lue lisää...

Taloushallinto- ja kirjanpitopalvelut

 • kirjanpito
 • palkkalaskenta
 • verotuslaskelmat
 • konsolidoitujen ja konsolidoimattojen raporttien laadinta (mm. IFRS, IFRS SME -raportointi)
 • raportointi johdolle ja omistajille
 • vuosikertomusten laadinta
  Lue lisää...