Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ
Alice Salumets

Puhelin: +372 606 8650
Sähköposti

Kaikkien rajat ylittävien investointien ytimessä on ihmisiä, jotka liittyvät kaikkiin suoria ulkomaisia investointeja tai kansainvälisiä projekteja koskevaan päätöksentekoon. Erityisen haasteellisia ovat kansainväliset työsuhteet.

Olemme perehtyneet huolellisesti tällaisiin yrityksien kohtaamiin haasteisiin ja olemme myös laatineet keinot riskien minimointiin sekä johtamistehokkuuden maksimointiin sekä hallinnon että työlainsäädännön, verotuksen ja sosiaaliturvan osalta.

Rödl & Partnerin henkilöstöjohtamiseen ja työlainsäädäntöön liittyvät palvelut:

  • johtavien työntekijöiden työsopimusten laatiminen, työntekijöiden yleisten työsopimusten laatiminen
  • työsuhteen päättymisen jälkeen sovellettavat sopimukselliset rajoitukset, salassapito- ja kilpailukieltoihin liittyvät asiat
  • maassa väliaikaisesti oleskelevien työlainsäädäntöön liittyvä neuvonta, kansainvälisten johtavien työntekijöiden sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvä suunnittelu
  • edut ja korvaukset, eläkejärjestelyt ja niiden käyttö, verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvät asiat, työntekijöiden kannustinohjelmat
  • viisumit, työluvat, kansainvälisten organisaatioiden toimintaan liittyvä maahanmuutto
  • työsuhteet, neuvottelut työntekijöiden edustajien ja ammattiliittojen kanssa, työehtosopimukset/palkkaneuvottelut
  • irtisanomiset
  • uudelleenjärjestelyt, tuotantoyksiöiden ja konttoreiden sulkeminen, irtisanomiset ja niihin liittyvät irtisanomiset
  • työpaikkapolitiikan laadinta ja soveltaminen eripuolilla maailmaa
  • työkiistat