Contact
Tiina Mirka

Puhelin: +372 6805 629
Sähköposti

Ensimmäisten työntekijöiden palkkaaminen muodostaa pohjan uuden ulkomaisen yrityksen perustamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jo varhaisessa vaiheessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että työntekijöille voidaan maksaa sovitut summat sovittuun aikaan mennessä. Kotimassa yksinkertaiseen ja selkeään prosessiin voi ulkomailla liittyä yllättäen merkittäviä logistisia haasteita.

Ulkomaisiin sijoituksiin erikoistuneena palveluntarjoajana tiedämme mitä näiden, ensisilmäyksellä yksinkertaisilta vaikuttavien toimen suorittaminen edellyttää. Suhtaudumme palkanlaskentaan aina yhtä vakavasti riippumatta siitä onko kyse yrityksen ensimmäisestä työntekijästä vai 1000 työntekijän palkanlaskennasta. 

Palkkalaskentaan liittyvät palvelumme:

  • palkkalaskennan juurruttaminen ja järjestäminen
  • palkkanauhojen laadinta ja lähettäminen
  • ilmoitukset
  • tuloveron ja sosiaaliturvamaksujen ennakonpidätykset palkoista sekä muiden ennakonpidätysten suorittaminen ja tilitys
  • matkakorvausten laskenta ja esittäminen
  • myyntipalkkioiden ja muiden bonusten laskenta
  • verojen maksaminen