Contact
Tiina Mirka

Puhelin: +372 6805 629
Sähköposti

Kaikkien toimen läpinäkyvyys on eräs ehdottoman tärkeä liiketoimintaprosesseille asetettava tavoite, sillä läpinäkyvyys auttaa seuraamaan ja mittamaan liiketoimintaa kaikkialla maailmassa. Raportointiprosessien laadinnan ja täydentämisen on perustuttava juuri tähän tavoitteeseen.

Rödl & Partnerin raportointipalvelut:

  • säännöllisten raportointimenetelmien laadinta ja soveltaminen
  • kuukausi- tai kvartaaliperusteisten raporttien laadinta sekä tarkastus
  • paikallisia vaatimuksia vastaavien tilinpäätösten laadinta
  • yhtymän kirjanpitosääntöjä, kansainvälisiä tai ulkomaisia kirjanpitosääntöjä vastaavien tilinpäätösten laadinta konsolidointia varten
  • johtamiseen liittyvien tietojärjestelmien juurruttaminen
  • tilinpäätöksiä tarkastavien tilintarkastajien avustaminen