Contact
Tiina Mirka

Puhelin: +372 6805 629
Sähköposti

Tuloksekkaiden liiketoimintaprosessin on perustuttava täysin vedenpitäviin järjestelmiin, jotka vastaavat kaikkia paikallisia lakeja sekä määräyksiä.

Sama pätee myös erityisesti arvonlisäverojen, tuloverojen, sosiaaliturvamaksujen ilmoittamiseen sekä maksamiseen ja myös julkisille rekisterinpitäjille oikea-aikaisesti esitettäviin ilmiotuksiin sekä tositteiden ja tietokantojen säilyttämiseen.

Verovelvollisuuden asianmukaisella suorittamisella kaikkialla maailmassa sekä paikallisella, alueellisella että valtiollisella tasolla, on olennainen rooli riskien ja resurssien johtamisessa. Menestyneet kansainväliset yritykset etsivät yhä uusia mahdollisuuksia maksimoidakseen asianmukaisesta verojen maksamisesta juontuvan hyödyn.

Rödl & Partner erottuu selkeästi muista palveluntarjoajista eurooppalaisen lähestymistapansa ansiosta jatkuvasti muuttuvaan sekä uusia haasteita tarjoavaan globaaliin verotukseen.

Verotukseen liittyvät palvelumme:

  • paikallisten kirjanpitovaatimusten mukaisesti laadittujen tilinpäätösten tarkastus
  • yhteydenpito verottajaan
  • veronpalautuksia koskevien hakemusten, yhtiöveroilmoitusten, arvonlisäveroilmoitusten sekä yhteisön sisäistä liikevaihtoa koskevien säännöllisten raporttien laadinta sekä esittäminen
  • verojen ja sosiaaliturvamaksujen eräpäivien seuranta
  • osingoista juontuvien verovelvoitteiden analysointi ja laskenta
  • maksujen ja verojen tilitys