Contact
Katrina Villak

Puhelin: +372 6805 622
Sähköposti

Hankintaan liittyvän hyödyn maksimoimiseksi, yritysten on määriteltävä sekä sovellettava tehokkaimmin integroitua rakennetta rahoitukseen, liiketoimintaprosesseihin sekä henkilöstöpolitiikkaan ja myös henkilöstölle suoritettaviin korvauksiin.

Palvelumme yritysjärjestelyjen jälkeen:

  • Globaaleiden toimien suorittaminen maakohtaisella tasolla, dokumentaation laadinta ja esittäminen vastaaville rekisterinpitäjille, johtoryhmän kokoaminen, yhtymän uudelleenjärjestelyt
  • Useita eri maita käsittävien toimien suunnittelu ja toteuttaminen, asiakassuhteiden sekä toimittajien kanssa solmittujen sopimusten siirto
  • Työntekijöiden oikeuksien hoitaminen yrityskaupoissa
  • Toimintasuunnitelmien kehittäminen ja noudattaminen yritysjärjestelyn jälkeisen integroinnin toteuttamiseksi
  • Järjestelyn jälkeen suoritettavat analyysit