Contact
Katrina Villak

Puhelin: +372 6805 622
Sähköposti

Hankintaa koskevia päätöksiä tehtäessä, useiden kansainvälisten yritysten ja erityisesti pääomaan sijoittavien on kiinnitettävä erityistä huomiota kyseisen prosessin nopeaan sekä tehokkaaseen toteuttamiseen. Miten voi esimerkiksi saada järkevää tietoa kohteena olevan yrityksen tai 25 maassa tytäryhtiöitä omaavan yhtymän todellisesta rahoituksellisesta, työoikeudellisesta, juridisesta, taloushallintoon ja verotukseen liittyvästä tilanteesta? Vain muutamassa päivässä? Lykkäämättä hankintaa tarpeettomasti eteenpäin?

Rödl & Partner auttaa yritysjärjestelyjä edeltävien tarkastusten ja analysoinnin suorittamisessa kaikkialla maailmassa ainutlaatuisen lähestymistapansa sekä eri osa-alueet kattavan, globaalin projektijohtamisen avulla.

Toimistojemme asiantuntijaryhmät tarjoavat seuraavia laadukkaita palveluja:

  • prosessien analysointi ja perusteellista tarkastusta edellyttävien osa-alueiden määrittely sekä toteuttaminen eripuolilla maailmaa
  • toimen kannalta oleellisten riskien nopea määrittely alan asiantuntijoiden avulla
  • erilaisten asiantuntijoiden toimialojen tarkka rajaaminen toistuvuuden välttämiseksi
  • erilaisten asiantuntijaryhmien yhteenvetoraportit asiakkaan kanssa sovitussa formaatissa
  • yksityiskohtaiset raportoinnit, joissa keskitytään oleellisiin riskeihin ja annetaan käytännöllisiä suosituksia ennen yritysjärjestelyä tai sen jälkeen