Contact
Katrina Villak

Puhelin: +372 6805 622
Sähköposti

Yksityisomistuksessa olevat yritykset etsivät yhä uusia mahdollisuuksia globaalilla tasolla. Tällaisten yritysten johto ja omistajat suunnittelevat yhä useammin rajat ylittäviä investointeja. Rödl & Partner tarjoaa tehokasta ja monipuolista apua yksityisen pääoman turvin suoritettavien toimien toteuttamisessa.

Toimistojemme asiantuntijatiimit tarjoavat neuvontapalveluja tällaisia toimia varten, joissa hyödynnetään Rödl & Partnerin ainutlaatuista taustaa kansainvälisen kokemuksen omaavista asiantuntijoista koostuvana eurooppalaisena yrityksenä:

  • yhteistyö yrityksen omistajien ja johtoryhmän kanssa toimien toteuttamisessa
  • käytännönneuvot yksityisessä omistuksessa olevien yritysten kanssa suoritettavassa liiketoiminnassa
  • rahastoihin liittyvät yritysjärjestelyt, maakohtaiset ja kansainvälinen verotussuunnittelu, rahastojen dokumentaation laadinta ja analysointi
  • juridinen neuvonta
  • liiketoiminnan päättämisen suunnittelu vuosien mittaisen yritysjärjestelyistä hankitun kokemuksen turvin yhdessä omistajien, johtoryhmän sekä strategisten sijoittajien kanssa