Contact
Katrina Villak

Puhelin: +372 6805 622
Sähköposti

Epäonnistuneita yritysjärjestelyjä tapahtuu yllättävän paljon. Usein yritysjärjestelyt epäonnistuvat siitä syystä, että muodostuvan synergian luoma potentiaali on yliarvioitu. Yhteisyritykset epäonnistuvat puolestaan usein siitä syystä, että järjestelyn aikana eturistiriidoista juontuvia periaatteellisia riskejä ei ole huomioitu riittävän perusteellisesti.

Rödl & Partner haluaa auttaa asiakkaitaan onnistumaan liiketoiminnassaan. Olemme ainoa uskoneet, että neuvontapalveluja ei tulisi erotella erilliseksi palvelukokonaisuudeksi, vaan pyrimme pikemminkin luomaan monipuolisia, rajat ylittäviä tiimejä. Tämän ainutlaatuisen toimintatavan ansiosta, asiakkaamme huomaavat nopeasti asiantuntijoidemme olevan tottuneita toimimaan yhteistyössä sekä näkemään myös omaa alaansa kauemmaksi ulottuvat vaikutukset.

Yritysjärjestelyihin liittyvät palvelut:

  • tarjousten ja niihin liittyvien toimien suunnittelu sekä järjestäminen
  • kauppaa edeltävät analysoinnit
  • tulostettavien ja sähköisten tietojen valmistelu
  • yksityiseen pääomaan liittyvien toimien suorittamisessa avustaminen
  • verotuksellisesti kannattava liiketoimintasuunnittelu
  • rahoitukseen, verotukseen ja juridiikkaan liittyvä analysointi
  • liiketoimiin liittyvät neuvottelut ja dokumentaation laadinta
  • yritysjärjestelyjen seuranta paikallisella ja EU:n tasolla
  • kansainvälisten toimien suorittaminen paikanpäällä
  • integrointi järjestelyn jälkeen