Contact
Katrina Villak

Puhelin: +372 6805 622
Sähköposti

Roberts Ikaunieks

Puhelin: +371 67334 280
Sähköposti

Viimevuosina on puhuttu kansainvälisten yritysten kasvavista, riippumattomaan ja luotettavaan tilintarkastukseen liittyvistä tarpeista enemmän kuin koskaan.

Rödl & Partner on perinpohjaisesti integroitunut globaali yritys, jonka organisaatiorakenne on suorastaan ainutlaatuinen. Erittäin laadukkaiden palvelujen sekä riippumattomien tilintarkastuspalvelujen ansiosta, olemme valmistautuneet erinomaisesti globaalin talouden vaihteluihin.

Rödl & Partner toimii useimmilla maailman suurimmilla liiketoiminta-alueilla ja tarjoamme tilintarkastuspalveluja kaikkialla maailmassa sekä olemme perehtyneet sekä noudatamme paikallisia ja yrityksien emoyhtiöiden kotipaikan mukaisia tilintarkastussääntöjä.

Kansainvälisen yrityksen luottamuksen varmistaminen edellyttää myös perusteellista, mahdollisten tulevaan kehitykseen vaikuttavien riskien analysointia. Sama pätee myös paikallisiin tytäryrityksiin ja yhteisyrityksiin, joiden edellytetään saavuttavan tietyt määritellyt tavoitteet.

Riippumattomuus

Ryhdyimme perehtymään organisaatiomme rakenteeseen monipuolisena palveluntarjoajana jo vuosia sitten. Useissa maissa viimeaikoina tehdyissä lakimuutoksissa on painotettu oikeutetusti ja yhä enemmän julkisille yhteisöille tarjottavien tilintarkastus- ja konsultointipalvelujen selkeämpää erottelua. Rödl & Partner ryhtyi jo varhain soveltamaan riskijohtamiseen liittyvä menettelytapoja, jotka auttavat välttämään erilaisia eturistiriitoja. 

Riippumattomana tilintarkastajana Rödl & Partner ei osoita minkäänlaisia palveluja sellaisille julkisille yhteisöille, mikä voisi aiheuttaa minkäänlaisia eturistiriitoja asiakkaidemme kanssa.  

Suurin osa asiakkaistamme on yksityisiä yrityksiä, joiden johtoryhmät ja omistajat arvostavat usein eri toimialat kattavaa, integroitua lähestymistapaa. Rödl & Partner tarjoaa monipuolisia palveluja yrityksille tarkasti jokaisen maan lainsäädännön asettamia vaatimuksia noudattaen. Tilanteen vaatiessa varmistamme, että asiakkaalla on aina käytettävissään myös riippumattomien yhteistyökumppaneiden tarjoamat parhaat mahdolliset neuvot. 

Kansainväliset tilintarkastukset ovat monitahoisia prosesseja. Suoritamme tilintarkastukset vaativien sääntöjemme mukaisesti, mikä luo lisäarvoa myös asiakkaan yritykselle. Tästä syystä emme myöskään pyri houkuttelemaan uusia asiakkaita laskemalla hintoja huolimatta joidenkin kilpailijoidemme aiheuttamasta paineista. Pitkäaikaiset sekä uudet asiakkaamme jakavat näkemyksemme. 

Tilintarkastusta koskevan hintatiedustelun voi lähettää tästä.