Contact
Katrina Villak

Puhelin: +372 6805 622
Sähköposti

Roberts Ikaunieks

Puhelin: +371 67334 280
Sähköposti

Jokaisen tilintarkastuksen tavoitteena on antaa käsitys siitä kuvaako yrityksen tilinpäätös oleellisilta osin yrityksen kotipaikan mukaisen maan kirjanpidolle asettamia sääntöjä sekä vaatimuksia.

Tilintarkastuspalvelumme käsittävät tositteiden pisteellisen tarkastuksen sekä muita menetelmiä, joita pidämme tarpeellisina riittävän laajan sekä luotettavan käsityksen luomiseksi tarkastettavasta kohteesta.

Pääasiallisena tavoitteenamme on varmistaa yrityksen kannalta perusteellinen sekä tehokas tilintarkastus. Rödl & Partner soveltaa tilintarkastuksissa riskeihin perustuvaa lähestymistapaa. Erityisen tärkeää on mielestämme perehtyä yrityksen sisäiseen tarkastukseen riittävän laajasti tilintarkastuksen suunnittelemista varten sekä tarvittavien tilintarkastusmenetelmien sisällön sekä laajuuden määrittelemiseksi.

Tilintarkastusmenetelmämme sekä säännöt vastaavat paikallisia sekä kansainvälisiä sääntöjä sekä vaatimuksia.  Sääntöjen ja vaatimusten vastaavuutta seuraa globaali hallintoneuvostomme paikallisten ja kansainvälisten lautakuntien avustuksella.

Rödl & Partner arvioi säännöllisesti tilintarkastuksen sisällöllisiä menetelmiä (peer review) ja lisäksi alan erilaiset tahot suorittavat maakohtaisia tarkastuksia. Rödl & Partner suorittaa säännöllisesti myös koko verkoston kattavaa, säännöllistä eri toimistojen välistä tilintarkastuksen laadunvalvontaa. Tilintarkastustiimien ja/tai asiakkaan suorittama laadunvarmistus ja tarkastus ovat Rödl & Partnerin yleisiä käytäntöjä kaikkialla maailmassa.

Laatu perustuu osaamiseen – ei ohjelmistoihin

Rödl & Partnerilla on ainutlaatuinen Campuksen nimeä kantava koulutusohjelmansa.

Investoimme merkittävästi yhtenäisen laadun varmistamiseen kaikissa toimistoissamme eripuolilla maailmaa. Campus on yliopistosta valmistuneille suunnattu, globaali koulutus- ja pätevöitymisohjelma. Campus perustuu eurooppalaisessa koulutuskeskuksessa suoritettaviin opintoihin ja sähköiseen opiskeluun – opintosuunnitelma räätälöidään jokaisen osallistujan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Koulutuskeskuksessa työskentelevät ohjaajat valvovat ohjelmaa ja sen suorittamista keskeytyksettä.

Ohjelma on huomattavasti perinteisiä tilintarkastuksissa sovellettavia menetelmiä sekä teknisiä standardeja laajempi. Jokainen Rödl & Partnerin työntekijä perehtyy perusteellisesti kansainvälisten yritysten tarpeisiin sekä odotuksiin erityisesti laskentaperiaatteiden raportoinnin ja konsolidointivaatimusten osalta.

Koko koulutusohjelma on laadittu kansainvälisten asiakkaiden asettamat erityisvaatimukset huomioon ottaen ja käsittää seuraavaa:

  • paikallisia sekä ulkomaisia kirjanpitosääntöjä vastaava raportointi
  • IFRS-raportointi
  • riippumattomien tarkastukseen ja järjestelmiin liittyvien menetelmien varmistaminen
  • sisäiset tarkastukset
  • raportointi sekä compliance -tarkastukset
  • konsolidoidun raportoinnin täydentäminen