Contact
Katrina Villak

Puhelin: +372 6805 622
Sähköposti

Roberts Ikaunieks

Puhelin: +371 67334 280
Sähköposti

Kansainvälisille yrityksille raportointia koskevien paikallisten sääntöjen sekä tietojen julkistamista koskevien vaatimusten noudattaminen on arkipäivää. Taito integroida tytäryhtiöiden raportit onnistuneesti emoyhtiön raportointiin luo kuitenkin todellista lisäarvoa tilintarkastukselle.

Paikallisten kirjanpitosääntöjen mukaisesti laadittujen tilinpäätösten muokkaaminen emoyhtiön noudattamaan muotoon on eräs tärkeimpiä keinoja selvittää ulkomaille kohdistuvien investointien edellyttämä toiminta, niihin liittyvät riskit sekä mahdollisuudet.

Rödl & Partner on erikoistunut tilintarkastuspalvelujen osoittamiseen osittain tai kokonaan ulkomaisessa omistuksessa oleville yrityksille. Raportointi ulkomaiselle emoyhtiölle on tällöin olennainen osa yrityksen toimintaa. Kaikissa toimistoissamme asiakkaamme hyötyvät kattavasta kokemuksestamme tilinpäätösten tarkastamisessa sekä raporttien laatimisessa muiden maiden tilintarkastussääntöjen edellyttämällä tavalla.

Kaikki, eripuolilla maailmaa työskentelevät tilintarkastustiimimme tuntevat perusteellisesti saksalaiset kirjanpitosäännöt, IFRS- sekä GAAP-säännöt ja periaatteet sekä tarkastavat pätevästi näiden sääntöjen mukaisesti laaditut tilinpäätökset ja raportit.