Contact
Katrina Villak

Puhelin: +372 6805 622
Sähköposti

Roberts Ikaunieks

Puhelin: +371 67334 280
Sähköposti

Yrityksen sisäisen tarkastuksen auditointi sekä sisäisen tarkastuksen rooli vallitsevassa talousympäristössä on kasvanut merkittävästi ja on myös erittäin tärkeätä riittävän käsityksen luomiseksi tilintarkastuksen aikana.

Sisäisen tarkastuksen kehittäminen ja täydentäminen on ongelma useille yrityksille. Tämä koskee erityisesti useita sellaisia yksityisiä yrityksiä, jotka eivät kuulu yhdysvaltalaisen Sarbanes-Oxleyn lain, viranomaisvalvonnan tai muun regulaation piiriin.

Sisäinen tarkastus on erittäin tärkeä osa globaalia riskien johtamista erityisesti juuri sellaisten keskisuurien ja suurien yksityisyritysten toiminnassa, jotka ovat kehittyneet globaaleiksi yrityksiksi viimeisen parin vuoden kuluessa.

Rödl & Partner auttaa täydentämään riskien johtamista sekä maakohtaisella että globaalilla tasolla:

  • sisäiseen tarkastukseen liittyvä neuvonta, riskien sekä regulaation analysointi, sisäisen tarkastuksen menetelmien sekä prosessien laadinta ja niiden soveltamiseen liittyvä neuvonta sekä valvonta
  • yhteistyö asiakkaan sisäisen tarkastuksen työntekijöiden kanssa projektin puitteissa tai globaalin verkoston kautta
  • perusteellisten sisäisten tarkastusten suorittaminen

Sisäisen tarkastuksen asiantuntijoillamme on tiiviit yhteydet erilaisiin, petoksien tutkintaan perehtyneisiin työryhmiin eripuolilla maailmaa.