Contact
Katrina Villak

Puhelin: +372 6805 622
Sähköposti

Roberts Ikaunieks

Puhelin: +371 67334 280
Sähköposti

Rödl & Partner laatii tilintarkastuksia tilinpäätöksistä kaikkialla maailmassa ja nämä tilinpäätökset on laadittu paikallisten raportointisääntöjen sekä myös emoyhtiön kotipaikassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Tarkastamme luotettavasti kansainvälisten standardien (IFRS) mukaisesti laaditut tilinpäätökset, saksalaisen hyvän kirjanpitotavan ja myös yhdysvaltalaisten GAAP-vaatimusten mukaisesti laaditut tilinpäätökset eripuolilla maailmaa projektipäälliköidemme sekä kansainvälisten asiantuntijoidemme johdolla.

Rödl & Partnerin ainutlaatuinen organisaatiorakenne varmistaa laadukkaiden tilintarkastusten suorittamisen missä päin maailmaa tahansa. Rödl & Partnerin eri toimistojen työntekijät työskentelevät yhdessä, joten kaikkialla noudatetaan yhteisiä menettelytapoja ja käytäntöjä, mikä auttaa varmistamaan palvelun yhtenäisyyden, jatkuvuuden sekä myös nopeuden.

Uskomme vakaasti sellaiseen tilintarkastukseen, mikä perustuu yrityskohtaisten riskien ymmärtämiseen. Pyrimme antamaan emoyhtiölle sekä sen osakkaille perusteellisen arvion yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevista haasteista sekä mahdollisuuksista.

Viimeaikaiset keskustelut sekä eripuolilla maailmaa käyttöönotetut menetelmät ovat osoittaneet meidän olevan oikeassa. Lähestymistapamme ei edellytä niinkään tietynlaisia ohjelmistosovelluksia kuin erittäin päteviä ja pitkän kokemuksen omaavia alansa osaajia – ja juuri sellaisia meillä on.

Vuosia sitten perehdyimme perusteellisesti organisaatiomme rakenteeseen monipuolisena palveluntarjoajana. Useissa maissa viimeaikoina tehdyissä lakimuutoksissa on keskitetty oikeutetusti entistä enemmän julkisille yhteisöille tarjottavien tilintarkastus- ja konsultointipalvelujen selkeämpään erotteluun. Rödl & Partner ryhtyi jo varhain soveltamaan riskijohtamiseen liittyvä menettelytapoja, jotka auttavat välttämään erilaisia eturistiriitoja.

Suurin osa asiakkaistamme on yksityisiä yrityksiä, joiden johtoryhmät ja omistajat arvostavat eri toimialat kattavaa ja integroitua lähestymistapaa. Rödl & Partner tarjoaa monipuolisia palveluja yrityksille tarkasti jokaisen maan lainsäädännön asettamia vaatimuksia noudattaen. Tilanteen vaatiessa varmistamme, että asiakkaalla on aina käytettävissään myös riippumattomien yhteistyökumppaneiden tarjoamat parhaat mahdolliset neuvot.

Kansainväliset tilintarkastukset ovat monitahoisia prosesseja. Suoritamme tilintarkastukset vaativien sääntöjemme mukaisesti, mikä luo lisäarvoa myös asiakkaan yritykselle. 

Mikäli yrityksesi…

  • harkitsee tilintarkastajan vaihtamista
  • tarvitsee riippumattomia tarkastuspalveluja yritykseltä, joka toimii useilla tärkeimmillä liiketoiminta-alueilla eripuolilla maailmaa
  • etsii kooltaan ja organisaatiorakenteeltaan sellaista tilintarkastajaa, joka suhtautuu yritykseesi ja tytäryrityksiin arvokkaana asiakkaina myös silloin kun kyse ei ole miljardien arvoisesta pörssiyhtiöstä
  • ei ole aivan varma näkeekö ulkomaisia tytäryhtiöitä varten valittu tilintarkastaja yrityksenne ja sen asiakkaat omana kohderyhmänään
  • on huolissaan siitä sisäistääkö nykyinen tilintarkastajanne riittävän perusteellisesti yrityksenne kansainväliset aspektit tehokkaan tilintarkastuksen edellyttämällä tavalla,

Rödl & Partner voi auttaa

Rödl & Partnerin tilintarkastustiimit eripuolilla maailmaa ovat perehtyneet tilintarkastukseen liittyvien palvelujen osoittamiseen osittain ulkomaisten sijoittajien omistuksessa oleville yrityksille. Yksinkertaisesti sanottuna, Rödl & Partner keskittyy ainoastaan tilintarkastukseen. Kaikki Rödl & Partnerin tilintarkastusasiantuntijat tarkastelevat asioita ulkomaisen osakkaan näkökulmasta kyetäkseen vastaamaan tarkastusta, raportointia ja viestintää koskeviin vaatimuksiin.

Arvostamme asiakkaidemme luottamusta heidän luovuttaessaan useiden tai jopa kaikkien tytäryhtiöidensä tilintarkastuksen meidän suoritettavaksemme kyseisten yritysten koosta riippumatta.

Rödl & Partner noudattaa kaikkialla paikallisten tilintarkastussääntöjen sekä kansainvälisten tilintarkastusstandardien (ISA) asettamia korkeita vaatimuksia. Huomioimme kaikki voimassa olevat tilintarkastusta, kirjanpitoa sekä raportointia koskevat säännöt sekä ohjeet.

Useat asiakkaistamme ovat keskisuuria yrityksiä sekä omistajajohtoisia yrityksiä ja mukaan mahtuu myös muutamia kansainvälisiä suuryrityksiä. Tarjoamme seuraavia palveluja:

  • erilaiset compliance -tarkastukset
  • valvonta- ja käsittelyjärjestelmien puutteisiin liittyvä neuvonta
  • monitahoisia toimia koskevien kirjanpitokirjausten tarkastukset
  • ulkoisen raportoinnin sisältämien tietojen riippumattomat tarkastukset
  • tilintarkastuskertomukset