Contact
Alice Salumets

Puhelin: +372 606 8650
Sähköposti

Verotuksen lieventyessä, siirtohinnoittelun sääntelystä on tullut eräs olennainen verottajan hyödyntämä keino verotulojen varmistamiseksi. Kansainvälistä siirtohinnoittelua koskevia sääntöjä ja sopimuksia ei kuitenkaan hyväksytä tai tulkita samalla tavalla kaikkialla maailmassa. Tästä syystä verotussuunnittelu on nykyään merkittävä haaste kansainvälisille yrityksille jo yksittäisten projektien kustannuksia arvioitaessa.

Rödl & Partnerin siirtohinnoitteluun liittyvät globaalit palvelut:

  • siirtohinnoittelukäytäntöjen laatiminen ja soveltaminen, kolmansien tahojen tietokantoihin perustuva analyyttinen tuki, siirtohinnoittelun määrittelymenetelmien arviointi
  • dokumentointi paikallisten ja ulkomaisten siirtohinnoitteluja koskevan regulaation perusteella
  • verotussuunnittelu siirtohinnoittelun kannalta sekä paikallisella, maakohtaisella että kansainvälisellä tasolla
  • siirtohinnoittelun esisopimukset paikallisten ja ulkomaisten verottajien kanssa
  • siirtohinnoittelumenetelmien ja dokumentoinnin puolustaminen verotustarkastuksissa ja oikeudessa