Contact
Alice Salumets

Puhelin: +372 606 8650
Sähköposti

Jens-Christian Pastille

Puhelin: +371 67 33 81-25
Sähköposti

Rödl & Partner on monipuolinen yritys, joka tarjoaa tilintarkastukseen, juridiikkaan ja yrityskonsultointiin liittyviä palveluja, ja jonka tavoitteena on ennen kaikkea auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kansainvälisellä tasolla luomalla organisaatioille globaalia lisäarvoa. Suhtaudumme jokaiseen asiakkaaseen ja yritykseemme yksilönä ja liiketoimintamme kulmakiviä ovat tiimityön arvostaminen, laatu sekä yksilöllinen palvelu. 

Oikeat neuvot oikeaan aikaan 

1977 Etelä-Saksassa perustettu Rödl & Partner on kasvanut 106 toimiston yritykseksi, joka toimii yhteensä 48 maassa. Kasvumme on perustunut pikemminkin asiakkaidemme kysyntään kuin omaan kunnianhimoomme, joten olemme avanneet toimistot ainoastaan niissä maissa, joissa läsnäoloamme tarvitaan asiakkaidemme etujen varmistamiseksi. 

Franchising- tai osakkuusyritysten verkoston luomisen sijasta, olemme perustaneet kokonaan omistuksessamme olevia kansainvälisiä tytäryhtiöitä. Miksi valitsimme tämän vaihtoehdon? Toimimme monimuotoisten ja useita eri maita käsittävien projektien parissa ja kokemus on osoittanut, että tuloksekkain vaihtoehto on ehdottomasti samassa yrityksessä työskentelevien työntekijöiden keskinäinen tiimityö.

Rödl & Partnerin yritysfilosofia erottuu muista. Emme usko, että asiakkaiden ongelmat voidaan lajitella erillisiin pieniin lokeroihin, vaan one-stop -periaatteemme perustuu tasapainotettujen, päätoimialat kattavien palvelujen tarjoamiseen. Yhdistämme nämä tekijät sujuvasti ja tiimimme koostuvat aina useiden eri alojen asiantuntijoista. Asiakkaan tarvitessa ratkaisuja kohtaamalleen haasteelle, perehdymme ensin asiaan huolellisesti ja kokoamme vasta jälkeen sopivan, tärkeimmät osa-alueet kattavan tiimin.

Pienyritykset ja omistajajohtoiset yritykset, jotka arvostavat henkilökohtaista palvelua ja haluavat eri alojen asiantuntijoiden olevan helposti käytettävissä, ovat erityisen lähellä sydäntämme. Rödl & Partneri jakaa tämän näkemyksen asiakkaidensa kanssa.

Projektipäällikkömme tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa ja auttaa kaikissa juoksevissa asioissa sekä varmistaa tarvittaessa myös eri alojen asiantuntijoiden käytön. Olemme panostaneet tällaiseen lähestymistapaan todenteolla, sillä uskomme sen oleva paras tapa tukea kansainvälistä yritystoimintaa.

Useat asiantuntijamme ovat oman alansa erittäin arvostettuja osaajia. Uutta toimistoa perustaessamme, hyödynnämme paikallisten asiantuntijoiden osaamista mahdollisimman varhaisesta vaiheesta lähtien. Kokemus on osoittanut, että paikallisista liiketoimintatavoista on aivan yhtä paljon opittavaa kuin paikanpäällä on opetettavaa, ja näin pystymme myös nopeammin integroitumaan paikalliseen yhteiskuntaan.

Rödl & Partner on eräs harvoista, perusteellisesti integroituneista kansainvälisistä yrityksistä, joka jatkaa kasvuaan kaikissa merkittävimmissä ulkomaisten sijoitusten kohteena olevissa maissa sijoituskohteissa eripuolilla maailmaa.

Toimintatapamme sekä suhtautumisemme asiakkaisiimme on auttanut meitä kehittymään laadukkaaksi yrityksille nimenomaan yritysrakenteemme ansiosta. Rödl & Partner tarjoaa asiakkailleen tinkimättömän laadukasta palvelua kaikissa toimipisteissään eripuolilla maailmaa.

Lähestymistapamme voi olla ainutlaatuinen, mutta tärkeintä on kuitenkin sen toimivuus asiakkaan näkökulmasta katsottuna.