Rödl & Partner on monipuolinen tilintarkastukseen, kirjanpitoon, verotukseen, juridiikkaan sekä liiketoimintaan liittyviä neuvontapalveluja tarjoava yritys.

Autamme asiakkaitamme pääasiassa suorien investointien toteuttamisessa eripuolilla maailmaa. Asiakkaamme ovat pääasiassa pk-yrityksiä sekä näiden ulkomaisia tytäryhtiöitä ja lisäksi hoidamme myös asiakkaidemme kansainvälisiä projekteja. Useat asiakasyrityksistämme ovat kansainvälisiä omistajajohtoisia yrityksiä. 

Rödl & Partner perustettiin 1977 Etelä-Saksassa ja on kehittynyt 48 maassa toimivaksi sekä yhteensä 106 toimistoa käsittäväksi yritykseksi. Rödl & Partnerin tuotto jakautuu miltei tasavertaisesti kolmen päätoimialan kesken: 34 % liiketuloista on peräisin tilintarkastuksesta, 33 % juridisesta konsultoinnista ja 27 % veropalveluista. Muut tulot ovat peräisin kirjanpitoon liittyvistä neuvontapalveluista. 

Rödl & Partner on Saksan kuudenneksi suurin tilintarkastusyritys ja kuudenneksitoista suurin juridisia palveluja tarjoava yritys. Globaalilla tasolla juridisia palveluja tarjoavia toimistoja johtaa erillinen saksalaisten asianajajien sekä lakimiesten muodostama kommandiittiyhtiö. Eräs oleellinen periaate on ajatus siitä, että yritys muodostuu integroiduista osakkaista eikä edustajista tai franchising-verkostosta.

  Kaikialla maailmassa
Toimistoja 106
Työntekijöitä 5130
Asianajajia 480
Auktorisoituja tilintarkastajia 464
Verotusasiantuntijoita 491
Toimiala-/tietohallintoasiantuntijoita 300