Rödl & Partner on kiinnostunut hakijoista, jotka eivät ole ainoastaan omana alansa neuvokkaita asiantuntijoita, vaan etsimme kypsiä persoonallisuuksia, jotka erottuvat muista toimistojemme vapaassa työympäristössä.

Yrityksenä arvostamme erityisesti henkilökohtaista vastuunottoa ja aloitekykyä sekä annamme asiantuntijoillemme mahdollisuuden työskennellä tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa heti kun he ovat siihen valmiita. Tämä edellyttää asiantuntijoiltamme vahvaa akateemista taustaa sekä taitoa työskennellä yhdessä muiden kanssa.

Valinnoissa määräävä tekijä on ammattitaito. Vaativa rekrytointiprosessimme heijastelee korkeita odotuksia, jota yrittäjien muodostamana yhteisönä asetamme toisillemme. Niitä, jotka kutsumme mukaan Rödl & Partneriin, odottavat henkilökohtaiset ja työhön liittyvät kehitysmahdollisuudet, joita vain harvat yritykset kykenevät tarjoamaan.