Suomen ja Espanjan välinen verosopimus lykkääntyy

Uusi Suomen ja Espanjan välinen verosopimus tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2018. Lue lisää 

Siirtohinnoittelun ehdot tiukkenevat

Suomessa siirtohinnoittelun dokumentointia koskevat säännökset ovat muuttumassa ja tiukentumassa. Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensi vuoden alusta lähtien, jos hallituksen syyskuun puolivälissä antama esitys hyväksytään. Lue lisää 

 

Osakekauppa vai liiketoimintakauppa – oikealla jalalla liikkeelle

Kuluva vuosi on ollut yllättävän vilkas yrityskauppojen saralla. Niin pienille, muutaman miljoonan vaihtaville, kuin suurille yrityksille on kysyntää. Lue lisää 

Oikeusturvavakuutuksen muistilista

Oikeusturvavakuutus on vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on korvata oikeudenkäynneistä ja eräistä niihin rinnastettavista asioista aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja. Lue lisää

Laskujen huomautusajat ja viivästyskorot

Laskutusta koskevissa riidoissa vedotaan usein siihen, ettei laskusta ole reklamoitu laskuun merkityn huomautusajan kuluessa, jolloin reklamointioikeus olisi menetetty. Tämä on yleinen virhekäsitys. Lue lisää

Hissiasennuksen kustannejako suunniteltava ajoissa

Asunto-osakeyhtiölain hissipykälä sisältää säännökset hissin jälkiasennuksesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta osakkaiden kesken. Lue lisää

Osakassopimus - miksi sitä ei voi jättää tekemättä

Osakassopimukset ovat olleet viime aikoina paljon esillä eri yhteyksissä, eikä suotta. Onhan osakassopimus yksi osakeyhtiön tärkeimmistä, ellei tärkein, sopimus. Lue lisää