Hissiasennuksen kustannejako suunniteltava ajoissa

Asunto-osakeyhtiölain hissipykälä sisältää säännökset hissin jälkiasennuksesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta osakkaiden kesken. Jaon taustalla on hissien asennuksesta aiheutuva arvioitu arvonnousu kullekin huoneistolle. Käytännössä ylempien kerrosten osakkaat maksavat siis hissistä enemmän kuin alempana asuvat naapurit.
Hissipykälää valmisteltaessa ei kuitenkaan ole huomattu sitä, että talot, joihin hissit jälkikäteen asennetaan, eivät ole samasta muotista valettuja. Esimerkiksi keskustojen vanhojen arvorakennusten rakennusratkaisut poikkeavat usein huomattavasti 70-luvun elementtitaloista.  
Hissipykälän tulkinta ei siksi olekaan käytännössä ollut niin suoraviivaista kuin lainsäätäjä olisi toivonut. Taloyhtiöt havahtuvatkin usein liian myöhään kustannustenjaon aiheuttamiin ongelmiin hissien jälkiasennuksissa.
Erityistä huolellisuutta vaaditaan esimerkiksi tilanteissa, joissa hissejä ei rakenneta kaikkiin taloyhtiön porraskäytäviin tai kun hissit rahoitetaan myymällä ullakon rakennusoikeudet ulkopuoliselle rakennuttajalle.