Oikeusturvavakuutuksen muistilista

 

Oikeusturvavakuutus on vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on korvata oikeudenkäynneistä ja eräistä niihin rinnastettavista asioista aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja.

1. Ota oikeusturvavakuutus heti yhtiötä perustettaessa

Oikeusturvavakuutus on pieni, mutta arvokas investointi yhtiölle. Asianajokulut voivat olla riidan sattuessa aloittelevalle yritykselle suuri menoerä, joka voidaan kuitenkin kattaa oikeusturvavakuutuksella. Myönteisen oikeusturvapäätöksen saa yleensä helposti.

2. Muista tarkistaa oikeusturvavakuutuksen voimassaolo

Oikeusturvavakuutus kuuluu yleensä yrityksen perusvakuutuspakettiin. Suositamme silti aina tarkistamaan, että oikeusturvavakuutus on merkitty vakuutuskirjaan.

3. Korvauksen ylärajaksi kannattaa valita peruskorvausmäärää ylempi määrä

Korvauksen yläraja on usein 8 500 euroa. Riita-asiat vaativat kuitenkin huomattavan määrän työtä ja yläraja tulee yleensä täyteen jo käräjäoikeudessa. Oikeusturvavakuutuksen korvausmäärän nostaminen ei usein vaikuta keskitetyissä vakuutusratkaisuissa kokonaisvakuutusmaksuun juuri lainkaan.

4. Tarkista vakuutuskirjaan merkitty toimiala

Jotkut vakuutusyhtiöt ovat alkaneet kiinnittää korvauspäätöksissä huomiota siihen, koskeeko riita, johon oikeusturvaa haetaan, vakuutuskirjaan merkittyä toimialaa. Jos ei, vakuutusyhtiö ei välttämättä myönnä oikeusturvaa lainkaan tai vain osan siitä ko. toimialaan liittyvässä kohdassa.

5. Oikeusturvailmoitus juristin täytettäväksi

Oikeusturvan saamisen ja myöhemmän korvauspäätöksen kannalta on keskeistä, että vakuutuksenottoja voi osoittaa asian riitautumisen ajankohdan. Myös riidan kohteen ja esitettyjen vaatimusten oikea ja tarkka kuvaaminen on tärkeää.