Suomen ja Espanjan välinen verosopimus lykkääntyy

 

 

Uusi Suomen ja Espanjan välinen verosopimus tulee voimaan aikaisintaan vuonna 2018. Neuvoteltu sopimus on jo periaatteessa valmis, mutta sitä ei ryhdytä soveltamaan vielä ensi vuonna. Lykkääntyminen johtuu siitä, että Espanjalla ei ole ollut hallitusta, joka voisi hankkia parlamentin hyväksynnän sopimukselle.

Suomessa verosopimus on siis jo hyväksytty lakitasolla. Sen voimaantulon jälkeen Suomessa voidaan verottaa lähes kaikki Espanjassa asuvalle henkilölle maksettavat eläkkeet. Uuteen sopimukseen liittyy kuitenkin kolmen vuoden siirtymäsäännös.

 

Kun Suomi ja Espanja molemmat ovat saattaneet sopimuksen voimaan lailla, annetaan Suomessa vielä asetus, jossa säädetään tarkemmin siitä, koska sopimus tulee voimaan.