Menestystä ilman rajoja

 

Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy aloitti Suomessa toimintansa syksyllä 2013, kun Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy liittyi osaksi Rödl & Partner -ryhmittymää.  Sen ensimmäinen toimisto perustettiin Nürnbergissä Saksassa vuonna 1977. Rautaesiripun kaatumisen jälkeen ryhmittymä laajeni Itä-Euroopan maihin ja siitä eteenpäin Aasiaan, Amerikkaan ja muihin maanosiin.

Tänä päivänä Rödl & Partner toimii globaalisti tarjoten asiakkailleen juridisten asiantuntijapalveluiden lisäksi tilintarkastus- ja muita konsulttipalveluita.  Asiakkaamme pystyvät näin hyödyntämään kansainvälistä asiantuntijaverkostoa, joka kattaa lähes sata maata ja työllistää yli 3500 asiantuntijaa.

 

Toimintamme perustuu ns. one stop -periaatteen noudattamiseen. Tavoitteenamme on, että asiakkaamme välttyvät aikaa vievältä yhteydenpidolta eri maissa olevien asiantuntijoiden kanssa ja sen sijaan saavat kaikki tarvitsemansa juridiset palvelut samasta toimipaikasta. Tämä on mahdollista, koska siirrämme tietoja ja juridisia ratkaisuja saumattomasti eri toimistojemme ja asiantuntijoidemme välillä.

Juridinen apu tulee näin asiakasta lähelle helposti ja mutkattomasti sekä kansainvälisillä että kotimaisilla markkinoilla.

Pystymme kokoamaan nopeasti tarvittavan asiantuntijaryhmän laajoissakin kansainvälisissä toimeksiannoissa. Kaikilla Rödl & Partnerin eri toimipisteissä työskentelevät asiantuntijat ovat ammattilaisia, joilla on vahva ammattitaito kunkin asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen ja kykyyn toimia niiden mukaan.

 

Lisäksi kullakin asiantuntijalla on aina kiinteä side omaan toimipaikkaansa.  Se takaa vankan paikallistuntemuksen ja luo asiakkaidemme liiketoiminnalle erityistä lisäarvoa.  Verkostoitunut työtapamme sallii tehokkaan tavan ratkaista juridisia ongelmia niiden monimutkaisuudesta riippumatta.

 

Toimintamme kulmakiviä ovat tiimityön arvostaminen, työn laatu sekä yksilöllinen palvelu. Uskomme jatkuvaan kehitykseen ja oppimiseen säilyttääksemme palveluidemme laadun mahdollisimman korkealla tasolla. Toimintamalliamme pystyvät hyödyntämään niin kansainväliset kuin kotimaisetkin yritykset ja yksityishenkilöt. Yhdistämme käytännönläheiset ratkaisut juridiikan syvälliseen tuntemukseen parhaimman mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi.