Teollis- ja tekijänoikeuksien eli immateriaalioikeuksien tehokas hyödyntäminen luo yhä suuremmassa määrin menestyviä ja kilpailukykyisiä yrityksiä nykyaikaisilla markkinoilla. Tekijänoikeuksien lisäksi tavaramerkit, toiminimet, verkkotunnukset ja muut aineettomat oikeudet edellyttävät huolellisesti ja suunnitelmallisesti toteutetun suojauksen sekä jatkuvaa immateriaalioikeusloukkauksiin puuttumista. Myös yrityksen liikesalaisuudet edellyttävät etukäteen suunniteltua suojausmenetelmää.
 
Toimistomme asiantuntemus immateriaalioikeuksien suojaamisessa perustuu muun muassa tavaramerkkien kansallisiin sekä kansainvälisiin rekisteröinteihin sekä immateriaalioikeudellisia loukkauksia koskevien riitojen hoitamiseen. Lisäksi laadimme erilaisia aineettomien oikeuksien suojaamiseen sekä kaupalliseen hyödyntämiseen liittyviä sopimuksia, kuten salassapitosopimuksia sekä lisenssisopimuksia.