Toimistomme palvelee yksityishenkilöitä erityisesti varallisuuden turvaamiseen ja verosuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Tässä tehtävässä olennaisena osana on vahva perintöoikeudellinen asiantuntemuksemme, joka pitää sisällään myös perintö- ja lahjaverotusta koskevan sääntelyn syvällisen tuntemisen.
 
Asiantuntijamme avustavat yksityishenkilöitä myös erilaisten juridisten asiakirjojen, kuten ositussopimusten, testamenttien, perukirjojen, perinnönjakokirjojen, lahjakirjojen sekä erilaisten kauppakirjojen laatimisessa.