Ympäristöalan vahva osaamisemme muodostuu pitkäaikaisesta teollisuuden ympäristöasioiden hoitamisesta ja yhteistyöstä lupa-asioissa ympäristöviranomaisten kanssa. Maankäytön suunnittelussa, toimitusmenettelyissä ja kaavoitukseen liittyvissä asioissa olemme vuosia edustaneet päämiehiämme menestyksekkäästi.