Kapcsolattartó
Dr. Roland Felkai

Phone: +36 (1) 8 14 98 00
E-Mail

Cégünk valamennyi mindenkor hatályos helyi társasági jogi előírások és kötelezettségek betartása érdekében állandó tanácsadást nyújt a külföldön befektető vállalkozások és tulajdonosaik részére.

Szolgáltatásaink nagy vonalakban:

  • Társaságalapítás
  • Ügyvezetők, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása, tulajdonosi részesedések átruházása, mérleg fordulónap módosítása, nyereség felhasználásról szóló határozatok elkészítése, stb.
  • Tanácsadás ügyvezetők és igazgatósági tagok kötelezettségeivel és felelősségével kapcsolatban
  • A törvényileg előírt nyilvántartások és határozatok könyve, valamint jegyzőkönyvek vezetése
  • Törvényileg előírt taggyűlési és közgyűlési jegyzőkönyvek készítése
  • Az adott ország jogrendszerétől függően székhelyszolgáltatás biztosítása. Ebben a kérdésben kérjük, keresse fel cégünk illetékes kapcsolattartóját, annak tisztázása érdekében, hogy az Ön által választott országban milyen feltételekkel nyújtunk     székhelyszolgáltatást
  • Az adott ország jogrendszerében teljesítendő bejelentések, nyilatkozatok, éves beszámolók, cégbírósági adatszolgáltatások, más közhiteles nyilvántartások részére teljesítendő nyilatkozatok és határozatok benyújtása
  • Adó-bevallási kötelezettséggel kapcsolatos tanácsadás
  • Társaságok megszüntetése végelszámolás és felszámolás útján


Cégünk nagy figyelmet fordít az egyes jogrendszerekben előírt, a társaságok irányításával kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek betartására, amely jelentős szerepet játszik a vállalkozások átfogó kockázatkezelésében.