Kapcsolattartó
Dr. Roland Felkai

Phone: +36 (1) 8 14 98 00
E-Mail

A beszámoló vizsgálatának célja annak megítélése, hogy a társaság éves beszámolója a társaság székhelye szerint irányadó szabályos könyvvitel alapelveinek megfelelően a valóságnak megfelelő képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről.

A könyvvizsgálati szolgáltatásunk kiterjed a társaság könyveinek és dokumentumainak áttekintésére, szúrópróbaszerű és más, az adott helyzetben indokolt módszerrel történő vizsgálatára.

Elsődleges célunk a racionális és hatékony könyvvizsgálat biztosítása ügyfeleink számára. Ennek érdekében kockázatorientált vizsgálati módszert alkalmazunk. Munkánk során különös hangsúlyt fektetünk a vállalkozáson belüli ellenőrzési rendszerek alapos megismerésére annak érdekében, hogy a további vizsgálat időtartamát és terjedelmét a legoptimálisabban meg tudjuk tervezni.

A vizsgálatok során alkalmazott módszereink megfelelnek a mindenkor hatályos nemzeti és nemzetközi irányelveknek. A helyi és nemzetközi irányelvek teljes körű betartását cégünk ügyvezető partnerei és az őket támogató szakmai csoportok minden országban ellenőrzik és érvényre juttatják.

Cégünk könyvvizsgáló szakemberei minden országban rendszeres továbbképzésen vesznek részt és belső minőségbiztosítási rendszerünk, illetve külső intézmények és szakmai szervezetek révén folyamatos szakmai ellenőrzés alatt állnak. A könyvvizsgálói csoportok minden országra kiterjedő minőségbiztosítási ellenőrzése cégünk működési alapelvét képezi.

A minőség emberektől és nem szoftverektől függ

Cégünk a világon egyedülálló képzési és továbbképzési programmal rendelkezik, amely „Rödl & Partner Campus“ néven működik.

Elsődleges hangsúlyt fektetünk valamennyi irodánk egységes minőségi színvonalának biztosítására és ennek érdekében jelentős ráfordításokat is vállalunk. A „Campus“ az egész világon elérhető továbbképzési és képzési program szakembereink, ügyvédeink, adótanácsadóink és könyvvizsgálóink részére. A program a nürnbergi európai képzési központban tartott, intenzív, illetve az egyes szakterületek igényeire szabott e-learning tanfolyamokból áll. A programot erre szakosodott oktatók és szakértők irányítják folyamatosan nürnbergi képzési központunkból.

Képzéseink jelentős mértékben túlmutatnak a nemzetközi könyvvizsgáló cégek szokványos módszertani és technikai alapelvein. Valamennyi szakemberünk elsajátíthatja a német és a nemzetközi vállalkozások számvitellel és konszolidációval kapcsolatos követelményeit.

Képzéseinket kifejezetten nemzetközi ügyfeleink igényeihez igazítottuk. Többek között az alábbi témákkal foglalkozunk:

  • Számvitel a német Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) számviteli szabályai szerinti
  • Számvitel az IFRS elveinek megfelelően
  • Belső ellenőrző rendszerek
  • Belső ellenőrzés
  • Compliance, átláthatóság kérdése
  • A beszámolók rendszerének optimalizálása