Kaip ir daugelis kitų įmonių, „Rödl & Partner“ tvirtai tiki, kad būtina sugrąžinti visuomenei dalį mūsų sėkmės vaisių. Manome, kad yra teisinga ir privalu mums pasidalyti savo gerove. Skatiname savo darbuotojus skirti laiko tiems, kuriems reikia pagalbos, nes tai yra svarbiau negu pinigai.

Visi mūsų skyriai įvairiose pasaulio vietose nusprendė rinkti lėšas  labdaros projektams. Daugelis tokių projektų – tai vietos darbuotojų iniciatyva padėti savo bendruomenėms. Nemažai biurų skiria labdarą vaikams ar slaugos ligoninėms arba rūpinasi, kad vargstantieji gautų medicininę pagalbą jų pačių ar kitose šalyse.

Pavyzdžiui, mūsų darbuotojai surinko būtiniausias, pragyvenimui reikalingas atsargas konflikto buvusioje Jugoslavijoje aukoms,  patys ten nukeliavo bei įteikė labdarą.

„Rödl & Partner“, kaip įmonė, jaučia socialinę atsakomybę padėti bendruomenėms, kuriose dirba. Mūsų filosofija – skirti pagalbą tiems, kuriems jos reikia. Užuot išrašę čekius didelėms labdaros organizacijoms, stengiamės suteikti praktinę pagalbą savo pačių pastangomis. Mes norime, kad mūsų įsipareigojimas būtų nenutrūkstantis procesas, o ne lengvas, vienkartinis gestas. Manome, kad per platus pastangų išskaidymas nėra praktiškai  naudingas. Todėl veikiau visapusiškai remiame pasirinktą skaičių projektų taikydami tokį kontrolės lygį, kuris užtikrina, kad bus pasiektas  užsibrėžtas tikslas.

Vienas iš svarbiausių mūsų projektų šioje srityje yra Ukrainos miestas Charkovas, kuris yra susigiminiavęs su mūsų gimtuoju Niurnbergu. „Rödl & Partner“ remia Niurnbergo-Charkovo fondą teikdama jam išteklius ir rekomendacijas. Remiami Fondo, padėjome įkurti Charkove Niurnbergo namus, kurie, be kitos veiklos, koordinuoja pagalbos vaikų tuberkuliozės ligoninei teikimą ir remia valgyklą, kurioje vargšai gauna lėkštę sriubos.

Kitas svarbus „Rödl & Partner“ darbas – Vaikų fondas. Šis pasaulinis fondas renka aukas ir lėšas, kurias darbuotojai surenka įvairių paramos akcijų metu. Tokios akcijos – tai nereikalingos įrangos išpardavimas, aukų rinkimas bendrovės sambūrių metu, taip pat lėšų, kurias įmonės paprastai išleidžia Kalėdinėms verslo dovanoms, perskirstymas. Fondas remia daugybę vaikams skirtų projektų. Šiuo metu daug padedama našlaičių namams siekiant juos aprūpinti sporto ir žaidimų įranga bei infrastruktūra.

Kitu dideliu savo projektu „Rödl & Partner“ remia globos namus ir jaunimo mokymo centrą viename iš sudėtingiausių San Paulo priemiesčių Brazilijoje. Brazilijos biuro darbuotojai renka lėšas, kad padėtų dirbti centro savanoriams. Jie  taip pat skatina užsienio verslo organizacijas suteikti centro jaunimui galimybę dirbti pagal „Rödl & Partner“ stažuotės programą, taip skatinant jaunuolius nenueiti smurto ir narkotikų keliu.

Aktyvus „Rödl & Partner“ dalyvavimas užtikrina, kad žmonių dosnumas duotų didžiausią efektą. Savo klientams ir darbuotojams stengiamės pateikti pirmąsias ataskaitas apie mūsų remiamus projektus. Būtent jie lemia, ar mūsų socialinė atsakomybė pateisino visuomenės,  kurioje mes dirbame, lūkesčius.