„Rödl & Partner“ konsultuoja tarptautines įmones audito, apskaitos, mokesčių, teisiniais ir verslo klausimais. Daug mūsų klientų yra privačios, dažnai vienai šeimai priklausančios bendrovės, užimančios didelę tarptautinės rinkos dalį. Daugelis jų turi filialus ir projektus visame pasaulyje. Mūsų klientai ieško integruotų ir ekonomiškai efektyvių sprendimų, aprėpiančių visus administracinius ir teisinius jų tarptautinių investicijų aspektus. Mūsų misija -  suteikti šias kompleksines paslaugas.

Toliau nurodomos sritys, kuriose galite rasti Jums naudingas paslaugas.

Auditas

 • Finansinės ataskaitos auditas
 • Ataskaitos pagal nacionalinius ir užsienio valstybių bendruosius apskaitos principus
 • Ataskaitos pagal TFAS
 • Nepriklausomas kontrolės ir sistemų proceso užtikrinimas
 • Vidaus auditas
 • Atitiktis teisės aktų reikalavimams ir atskaitomybė
 • Įmonių atskaitomybės gerinimas
  ...daugiau

Mokesčiai

 • Paslaugos tarptautinių mokesčių srityje
 • ES tiesioginiai mokesčiai
 • Mokestinių prievolių užtikrinimas
 • Tarptautiniai pavedimai (užsakymai, užduotys)
 • Susijungimai ir įsigijimai
 • Įmonės mokestinių prievolių užtikrinimas
 • Sandorių kainodara
  ...daugiau

Teisinės paslaugos

 • Bendrovės
 • Susijungimai ir įsigijimai
 • Teisinių prievolių užtikrinimas
 • Darbo teisė
 • Komercinės bendrovės
 • Intelektinė nuosavybė
 • Atsinaujinanti energija
 • Tarptautiniai verslo sandoriai
  ...daugiau

Sandoriai

 • Apskaitos įvertinimai
 • Finansinių prievolių užtikrinimas
 • Konsultacijos susijungimų ir įsigijimų (pirkimo ir pardavimo) klausimais
 • Paslaugos po sandorio sudarymo
 • Konsultacijos privataus akcinio kapitalo klausimais
 • Konsultacijos privatizavimo klausimais
 • Mokesčių įvertinimas
  ...daugiau

Išorinės paslaugos

 • procesų optimizavimas
 • finansų apskaita
 • darbo užmokestis
 • žmogiškųjų išteklių valdymas
 • atskaitomybė
 • informacinių sistemų valdymas
 • piniginių srautų valdymas
 • mokestinių prievolių užtikrinimas
  ...daugiau