Pastaraisiais metais nepriklausomų, patikimų audito paslaugų poreikis tarptautinėse įmonėse yra aptariamas dažniau negu bet kada anksčiau audito profesijos istorijoje.

„Rödl & Partner“, kaip tikrai integruota globalinė firma, turi unikalią struktūrą. Šis faktas ir mūsų požiūris į aukštą kokybę ir nepriklausomas audito paslaugas tinkamai parengė mus veikti sudėtingame globaliame verslo pasaulyje.

Turėdami biurus daugumoje svarbiausių verslo koncentracijos vietų, mes siūlome audito paslaugas finansinėms ataskaitoms, parengtoms įvairiose pasaulio vietose, laikydamiesi tiek vietos apskaitos principų, tiek šalies, kurioje įsikūrusi bendrovė, principų.

Geras padėties išmanymas tarptautiniame versle taip pat reikalauja išsamios potencialios rizikos analizės. Tai galioja ir vietos įmonės filialui, ir bendrai įmonei, iš kurios tikimasi konkrečių rezultatų.

Nepriklausomybė

Prieš daugelį metų mes sprendėme klausimus, kurie susiję su mūsų struktūra, kaip įvairių sričių praktika. Neseniai daugelyje šalių atlikti teisės aktų pakeitimai pagrįstai akcentavo audito ir konsultacinių paslaugų viešosiose bendrovėse atskyrimą. Bet „Rödl & Partner“ jau seniai taikė rizikos valdymo procesus, užkertančius kelią interesų konfliktams.

Įmonės ir ypač viešosios bendrovės, kurioms mes tarnaujame kaip nepriklausomi auditoriai, paslaugų, galinčių sukelti kokius nors interesų konfliktus, iš „Rödl & Partner“ negauna.

Tačiau dauguma mūsų klientų yra privačios bendrovės, kurių vadovai ir savininkai dažnai vertina integruotą, įvairių sričių paslaugas apimantį, aptarnavimą. Taigi privačioms bendrovėms mes teikiame kompleksines įvairių sričių paslaugas, griežtai laikydamiesi kiekvienos valstybės teisės aktų reikalavimų. Kai būtina, mes užtikriname, kad klientas gautų geriausius išorinius konsultantus iš nepriklausomų partnerių.

Tarptautinis auditas yra sudėtingas procesas. Atliekamas pagal mūsų griežtus standartus, jis padidina kliento įmonės vertę. Dėl šios priežasties, nepaisant kai kurių didesnių konkurentų spaudimo, atsisakome dalyvauti mažesnių įkainių pasiūlos lenktynėse, kad pritrauktume naujų klientų. Mūsų ištikimi ir naujieji klientai šiam mūsų požiūriui pritaria.