Pasauliniame versle, kur mažėja pelningumas ir atlyginimai, pagrindiniai organizacijos asmenys gali patirti motyvacijos konfliktą. Dar daugiau, vidaus kontrolės sistemos ne visuomet spėja su naujovėmis tarptautinėse organizacijose.

Tokia padėtis gali lemti didesnę apgaulių riziką organizacijos viduje. Išspręsti šį rizikos klausimą Jums gali padėti tikras šios srities profesionalas, turintis pasaulinę patirtį ir technines galimybes greitai ir efektyviai atlikti patikrinimus.

Apgaulių tyrimai paprastai analizuoja šias rizikas:

  • finansinės atskaitomybės klastojimas,
  • neteisingos deklaracijos dėl neteisingo turto panaudojimo,
  • netinkamos arba nepatvirtintos išlaidos, įskaitant papirkinėjimus ir kitas netinkamas mokėjimo schemas,
  • tarpusavio sandoriai, įskaitant neteisėtą atsilyginimą,
  • įstatymų ir teisės aktų pažeidimai.

Dažniausiai teikiame paslaugas šiose apgaulių tyrimo srityse:

  • apgaulių prevencija ir rizikos įvertinimas,
  • kontrolės ir stebėsenos aplinkos sukūrimas,
  • elektroninių įrodymų atskleidimas,
  • teisminės ekspertizės paslaugos,
  • integruoto atskleidimo ir ginčų sprendimo paslaugos pasitelkiant įvairių sričių specialistų pajėgas.