Ataskaitų rengimo ir konfidencialumo remiantis vietos įstatymais reikalavimai yra natūralus bet kurios tarptautinės įmonės veiklos elementas. Bet visų auditų tikrąją pridėtinę vertę lemia sugebėjimas sklandžiai integruoti dukterinių filialų  ataskaitas į motininės bendrovės ataskaitas.

Daugeliui organizacijų vietinių BAP ataskaitų konvertavimas į motininės  bendrovės nustatytą formatą yra raktas, leidžiantis visiškai suprasti bendrą jų užsienio investicijų efektyvumą, riziką ir galimybes.  

„Rödl & Partner“ specializacija - audito paslaugos bendrovėms, turinčioms  užsienio akcininkų. Todėl ataskaitų teikimas užsienio motininei bendrovei yra beveik neišvengiama kiekvienos užduoties dalis. Klientams mūsų patirties įvairovė yra naudinga visuose mūsų biuruose - tikrinant konsoliduotas ataskaitas, atliekant auditus ir atsiskaitant laikantis kitos jurisdikcijos audito  taisyklių.

Mūsų įvairiose pasaulyje esančios visos audito komandos turi sukaupusios milžinišką patirtį audito ir atskaitomybės  srityje remiantis Vokietijos BAP, TFAS ar JAV BAP.