Daugelis didžiausių pasaulio ekonomikų pereina prie vieno panašaus arba identiško tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto. Tai labai padidina aukšto lygmens patirties reikšmę įsisavinant šių standartų atsiradimo mechanizmą ir jų nacionalines interpretavimo variacijas.

Visiško perėjimo prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pliusus ir minusus būtina nuodugniai pasverti ir apsvarstyti atsižvelgiant į Jūsų veiklos sritį ir finansinę padėtį.

Mūsų požiūris į visas audito ir konsultacines paslaugas yra praktiškas ir orientuotas į verslą. Taigi mes esame įsitikinę, kad gerais patarėjais gali būti tik patyrę audito profesionalai, išmanantys ir suprantantys Jūsų verslą. Be kasdienio dalyvavimo audito veikloje tai būtų neįmanoma.

Tuo pačiu mes puikiai sugebame spręsti pačius sudėtingiausius šiandienos TFAS aplinkos aspektus, kadangi daug investuojame į savo specialistų nuolatinį mokymą tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų klausimais.

Be to, visos mūsų audito komandos turi nuolatinį paramos grupės, kurią sudaro itin aukštą kvalifikaciją turintys specialistai, palaikymą. Daugelis iš jų yra vedantieji savo srities TFAS ekspertai.