„Rödl & Partner“ siūlo audito paslaugas rengiant viso pasaulio finansines ataskaitas tiek vietos apskaitos principų, tiek šalies, kurioje įsikūrusi bendrovė, principų pagrindu.

Vadovaujami tarptautinių mūsų globalinės projekto valdymo komandos ekspertų, mes vienodai gerai dirbame pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), Vokietijos ar Jungtinių Valstijų bendruosius apskaitos principus bet kurioje pasaulio vietoje.

Unikali „Rödl & Partner“ struktūra garantuoja, kad galime atlikti vienodai aukšto lygmens auditus bet kurioje pasaulio vietoje. Kadangi bendradarbiaujame su kolegomis savo įmonės viduje,  galime pasikeisti metodais ir žiniomis, tuo užtikrindami tikslumą, nuoseklumą ir greitį.

Mes esame tvirtai įsitikinę tokiu požiūriu į auditą, kuris atskleidžia rizikingas verslo sritis. Mes siekiame suteikti motininėms bendrovėms išsamią jų verslo  finansinės būklės, taip pat ir jų laukiančių iššūkių bei galimybių analizę.

Pastaruoju metu pasaulyje vykstančios diskusijos bei naujosios reglamentavimo priemonės rodo, kad esame teisūs. Labiau negu bet kuris programinės įrangos instrumentas, mūsų požiūris reikalauja aukštos kvalifikacijos ir didelės patirties žmonių; šiuo atžvilgiu mes esame dosniai apdovanoti.

Prieš daug metų mes išsprendėme klausimus, susijusius su mūsų struktūra, kaip įvairaus profilio praktika. Neseniai daugelyje šalių atlikti teisės aktų pakeitimai pagrįstai akcentavo viešosioms įmonėms teikiamų audito ir konsultacinių paslaugų atskyrimą. Bet „Rödl & Partner“ jau seniai taikė rizikos valdymo procesus, užkertančius kelią interesų konfliktams.

Tačiau dauguma mūsų klientų yra privačios bendrovės, kurių vadovai ir savininkai dažnai vertina integruotą įvairių sričių paslaugų teikimą. Taigi, privačioms bendrovėms mes teikiame kompleksines įvairių sričių paslaugas griežtai laikydamiesi kiekvienos valstybės teisės aktų. Kai būtina, mes užtikriname, kad klientas gautų geriausius išorinius konsultantus iš nepriklausomų partnerių.

Finansinių ataskaitų auditas yra sudėtingas procesas. Atliekamas pagal mūsų griežtus standartus, jis sustiprina kliento įmonės vertę.

Jeigu

  • svarstote galimybę pasirinkti kitas audito firmas,
  • Jums reikia nepriklausomo audito, kurį atliktų daugumoje svarbiausių verslo koncentracijos vietų veikianti firma,
  • ieškote tokio dydžio ir tokios struktūros audito bendrovės, kuri leistų jums pasijusti labai vertinamu klientu kartu su visais Jūsų filialais pasaulyje, net jei Jūs nesate stambi ir milijardines apyvartas turinti korporacija,
  • abejojate, ar Jūsų užsienio filialams paskirtos audito bendrovės traktuoja Jūsų grupę ir jos akcininkus kaip savo svarbiausią klientą,
  • nerimaujate, kad dabartinis Jūsų auditorius nepakankamai supranta tarptautinį Jūsų bendrovės pobūdį, kad galėtų veiksmingai atlikti auditą,

„Rödl & Partner" gali jums padėti

Mes teikiame audito paslaugas užsienyje investuojančioms bendrovėms  nesinaudodami užsienio firmų pagalba. Visos pasaulyje veikiančios „Rödl & Partner“ audito komandos specializuojasi teikti audito paslaugas vietos bendrovėms, turinčioms užsienio akcininkų. Trumpai kalbant, „Rödl & Partner“ atlieka vien auditą. Kiekvienas profesionalus „Rödl & Partner“ auditorius yra nuolat kontroliuojamas dėka užsienio akcininkų raportų ir informacijos apie jų lūkesčių patenkinimą.

Mes vertiname savo klientų pasitikėjimą, jų norą ir toliau mus samdyti atlikti auditą daugelyje ar visuose užsienio filialų, nepaisant jų dydžio.

Visur pasaulyje „Rödl & Partner“ laikosi griežtų, vietoje galiojančių audito standartų bei tarptautinių audito standartų (TAS) reikalavimų. Mes atsižvelgiame į visus galiojančius audito, apskaitos ir atskaitomybės reglamentus bei nurodymus.

Tarp mūsų audito klientų yra vidutinės įmonės, dažnai šeimos valdomos įmonės, taip pat ir stambios tarptautinės korporacijos. Mes siūlome:

  • patikrinti atitiktį teisės aktams,
  • patarimus dėl kontrolės ir apdorojimo sistemos trūkumų,
  • sudėtingų sandorių apskaitos sutvarkymo patvirtinimą,
  • nepriklausomą išorinės informacijos apžvalgą,
  • buhalterines ataskaitas.