Vidaus kontrolės sistemų, kaip pagrindinio audito išvados raiškos komponento, reikšmė šiuolaikinėje verslo aplinkoje nepaprastai išaugo.

Todėl vidaus audito funkcijų plėtra ir tobulinimas pateko į daugelio tarptautinių kompanijų dėmesio centrą. Tarp jų yra daug uždarų privačių bendrovių, kurioms netaikomi Sarbanes-Oxley, įmonių reglamentavimo ir kiti panašūs įstatyminiai apribojimai.

Vidaus auditas vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį globaliame rizikos valdyme, ypač kalbant apie vidutines ar didesnes privačias bendroves, kurios pastaraisiais metais smarkiai išaugo iki pasaulinių organizacijų lygmens.

„Rödl & Partner“ gali Jums padėti pagerinti rizikos valdymą nacionaliniame ar pasauliniame lygmenyje šiose srityse:

  • konsultacijos vidaus audito klausimais, rizikos ir teisinės aplinkos analizė, vidaus audito metodikos ir procesų sukūrimas, konsultavimas ir stebėsena,
  • vidaus audito atlikimas pasitelkiant savo ir išorines paslaugas projektų arba tarptautinių susitarimų pagrindu,
  • vidaus audito išorinių paslaugų užsakymas.

Mūsų vidaus audito specialistai dirba glaudžiai bendradarbiaudami su apgaulių  tyrimo tarnybomis visame pasaulyje.