Skaidrumas yra vienas kertinių visų verslo įmonių procesų tikslų, užtikrinantis galimybę stebėti ir įvertinti Jūsų verslo efektyvumą bet kur pasaulyje. Atskaitomybės procesų projektavimas ir racionalizavimas privalo būti neatsiejama šio tikslo dalis.

„Rödl & Partner“ nuolat teikiame paslaugas šiose atskaitomybės srityse:

  • periodinių valdymo apskaitos ataskaitų formatų kūrimas ir įdiegimas,
  • mėnesinių arba ketvirčio valdymo ataskaitų rengimas ir peržiūra,
  • metinių vietos BAP ataskaitų parengimas ir tikrinimas,  
  • metinių ataskaitų parengimas remiantis grupės apskaitos standartais, TFAS ar užsienio BAP konsolidavimo tikslu,
  • valdymo informacinių sistemų įdiegimas,
  • pagalba bendraujant su metinių ataskaitų auditoriais.