Efektyvūs verslo procesai privalo remtis nepriekaištinga visų Jūsų įstatyminių prievolių bet kurioje teisinėje aplinkoje vykdymo sistema.

Tai ypač aktualu kalbant apie mokesčių deklaravimą ir sumokėjimą, socialinio draudimo ir kitų įmokų sumokėjimą, taip pat savalaikį dokumentų pateikimą viešiesiems registrams ir buhalterinių knygų bei registrų pildymą vietos  įmonių poreikiams.  

Jūsų organizacijos globalinių mokestinių prievolių vykdymas vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu yra svarbus rizikos ir išteklių valdymo elementas. Sėkmingai veikiančios tarptautinės įmonės vis dažniau ieško galimybių maksimaliai padidinti savo globalinių mokestinių prievolių įvykdymo efektyvumą.

„Rödl & Partner“ yra paslaugų teikėjas, pasižymintis išskirtiniu europietišku požiūriu į darbą nuolat besikeičiančioje ir vis sudėtingesnėje pasaulinėje mokesčių aplinkoje.

Mes reguliariai teikiame šias prievolių užtikrinimo paslaugas:

  • metinių ataskaitų rengimas ir patikrinimas laikantis vietos BAP reikalavimų,
  • susitarimai su finansinėmis institucijomis,
  • periodinių mokesčių deklaracijų, įmonių pelno, PVM, prekių ir paslaugų mokesčio deklaracijų rengimas ir teikimas,
  • mokesčių ir socialinio draudimo įmokų datų stebėjimas,
  • dividendų mokestinių prievolių analizė ir apskaičiavimas.
  • sumokėjimų apdorojimas.