Jūsų, kaip tarptautinės kompanijos, sėkmė priklauso nuo Jūsų svarbiausių žmonių. Jie gali dirbti pardavimų biuruose visame pasaulyje, dažnai toli nuo įmonės pagrindinės buveinės, arba būti inžinieriai ir vadovai, dalyvaujantys sudėtinguose užsienio projektuose.

Gyvybiškai svarbu, kad Jūsų žmonės būtų tikri dėl savo atlyginimų ir kitų užmokesčio formų, įskaitant prievolių mokesčių administratoriams ir socialinės apsaugos institucijoms įvykdymą.

Tuo pačiu efektyvūs žmogiškųjų išteklių valdymo procesai garantuoja  skaidrumą ir galimybę pasinaudoti svarbiais administraciniais Jūsų užsienio įmonės svertais. Verslo proceso požiūriu žmonių valdymas mums reiškia daugiau negu darbo užmokesčio operaciją. Tai yra pagrindinė efektyvaus  tarptautinės įmonės struktūros atrama.   

Dažniausiai teikiame personalo valdymo paslaugas šiose srityse:

  • darbuotojų asmens bylų suformavimas bei tvarkymas,
  • darbo užmokesčio apskaičiavimo sistemų sudarymas ir valdymas,
  • socialinio draudimo įmokų, darbdavio išskaičiuojamo mokesčio (PAYE) ir kitų  įmokų apskaičiavimas ir sumokėjimas vietos, regioniniu ir šalies lygmeniu,
  • kelionės išlaidų duomenų surinkimas ir patikrinimas,
  • komisinių mokesčių ir kitų kintamųjų išmokų apskaičiavimas,
  • mokėjimų apdorojimas.
  • darbuotojų veiklos analizė, efektyvumo įvertinimai.