Žmonės yra bet kokios tarptautinės investicijos pagrindas. Aišku, kad būtent jie  lemia sprendimus dėl tiesioginių užsienio investicijų ar tarptautinių projektų.  Atsakingų bendrovės darbuotojų komandiravimas arba jų perkėlimas į pasaulinės kompanijos užsienio padalinį yra sudėtingas sprendimas, turintis svarbių pasekmių šeimai.

Mes suprantame tokio perkėlimo sunkumus ir sukūrėme sistemą, padedančią sumažinti riziką ir kiek įmanoma padidinti atsakingų bendrovės darbuotojų efektyvumą administraciniu, darbo teisės, mokesčių ir socialinės apsaugos požiūriu.

„Rödl & Partner“ nuolatos padeda tarptautinėms įmonėms šiose srityse:

  • aukštesnio lygio vadovaujančių darbuotojų įdarbinimo ir komandiruočių sutarčių projektų paruošimas,
  • tarptautinio lygio konsultacijos emigravusioms įmonėms, darbo teisė, užsienyje dirbančių atsakingų darbuotojų socialinės apsaugos ir mokesčių planavimas,
  • išmokos ir kompensacijos, pensijų sistemos ir jų panaudojimas, mokesčiai ir socialinė apsauga, darbuotojų dalyvavimo programos,
  • vizos, darbo, imigracijos leidimai tarptautinėms įmonėms,
  • tarptautinių bendrovių darbuotojų paskyrimų politika.