Christian Hellbardt

Phone: +49 (9 11) 91 93-3344
E-Mail

Kintant Tarptautiniams apskaitos standartams (TAS) ir Tarptautiniams finansinės atskaitomybės standartams (TFAS), keičiasi ir reikalavimai dėl to, kaip įforminti įsigijimus vietos ir užsienio įmonių metinėse ataskaitose. Ypač aktualiu klausimu tapo teisingas nematerialaus turto įvertinimas po įsigijimo.

„Rödl & Partner“ teikia tarptautinėms bendrovėms pagalbą įvairiausiose apskaitos srityse. Padedant specialistų komandoms mūsų regioniniuose biuruose, siūlome paslaugas, apimančias šias sritis:

  • nepriklausomi vertinimai siekiant nustatyti pirkimo kainą,
  • naujos vertės nustatymas pirkimo kainos pagrindu,
  • nepriklausomos ekspertinės išvados,
  • konsultacijos vertinimo srityje,
  • verslo planavimas.