Tarptautiniai sandoriai, turto įsigijimai ir perleidimai, atskyrimai ir restruktūrizavimai – visa tai gali sukelti daug sudėtingų diskusijų, o kartais – ir ginčų su nacionalinėmis mokesčių institucijomis.  

Kai tik materialus sandoris paveikia organizacijos struktūrą, iškyla mokesčių pasekmių klausimas. Įmonėms reikia praktinių ir kokybiškų patarimų ir  vietos, ir tarptautinės perspektyvos atžvilgiu.

Mūsų tarptautinės mokesčių planavimo ir prievolių užtikrinimo srityje veikiančios komandos turi patirtį, leidžiančią suprasti visus niuansus ir galimas pasekmes bei išspręsti klausimus su kompetentingomis institucijomis:

  • dokumentų parengimas mokesčių įvertinimo tikslu,
  • nematerialaus turto mokesčių įvertinimas, tikrosios vertės nustatymas,
  • darbuotojų dalyvavimo įmonių įsigijimuose, perleidimuose ir reorganizacijose programų įvertinimas ir perdarymas,
  • įpareigojantys sprendimai.