Siekdamos maksimaliai padidinti įsigijimo naudą, įmonės turėtų nustatyti ir įdiegti efektyviausią integruotą finansavimo, verslo procesų ir darbuotojų politikos bei naudos struktūrą

Mūsų paslaugos po sandorio įvykdymo dažnai apima šias sritis:

  • globalinių akcijų sandorių užbaigimas nacionaliniame lygmenyje, parengiant įmonių dokumentus ir pateikiant juos registro institucijoms, paskiriant direktorius, atliekant grupės restruktūrizavimą,
  • daugiašalių turto sandorių planavimas ir įgyvendinimas, ryšių su klientais perėmimas, susitarimai su tiekėjais,
  • klausimų, susijusių su darbuotojų teisėmis įmonių perdavimų atvejais, sprendimas,
  • integracijos valdymo planų sudarymas ir  įgyvendinimas po įsigijimo,
  • patikrinimai po sandorių.