Verslo aplinkai tarptautinėms investicijoms ir sandoriams tampant vis sudėtingesniems, „Rödl & Partner“ pavyko tapti išskirtinai europietiško požiūrio teisinių paslaugų teikėju.

Mes sąmoningai atsisakėme įprastinio modelio, kurio pagrindą sudaro  aptarnavimas nuo pradžios iki pabaigos. Vos per dešimt metų pelnėme  vienos geriausių nedidelės, bet išskirtines paslaugas teikiančios advokatų firmos, besispecializuojančios išimtinai užsienio investicijų ir tarptautinių verslo sandorių srityje, reputaciją. Turėdama šios išskirtinės srities teisininkus visame pasaulyje, „Rödl & Partner“ tapo viena iš nedaugelio kompleksines paslaugas teikiančių tarptautinių advokatų firmų, siūlančių paslaugas visame pasaulyje.

Nors tradiciškai didžiausią dėmesį skiriame privačioms akcinėms bendrovėms, mūsų greitas ir efektyvus praktinės, ekspertinės, teisinės pagalbos  teikimas  papildė mūsų klientų sąrašą ir tarptautinėmis korporacijomis.

„Rödl & Partner“ gali pasiūlyti aukštos kokybės paslaugas, grindžiamas  tiesioginiu kontaktu su kiekvienu klientu. Mes nurodome vieną kontaktinį asmenį ir atsakome į kliento teisinį bet kurios jurisdikcijos srities paklausimą per suderintą laiką, kuris paprastai yra trumpesnis negu viena darbo diena. Vos  per kelias dienas galime atlikti sudėtingo, daug valstybių apimančio bendrovės įsigijimo kompleksinį finansinį, mokestinį ir teisinį tyrimą. Mažai kitų įmonių pasaulyje yra pajėgios tai atlikti per tokį trumpą laiką.

Mūsų specializacija:

  • privačių bendrovių ir jų užsienio filialų tarptautinės investicijos ir įsigijimai,
  • tarptautiniai bendrovių ir mokesčių teisės klausimai,
  • distribucijos ir kitos komercinės sutartys, atitinkančios užsienio jurisdikcijas,
  • intelektinės nuosavybės apsauga visame pasaulyje,
  • visų pasaulio šalių darbo ir įdarbinimo teisė.

Savo praktikuojamose teisinės kompetencijos srityse mes pelnėme įvertinimą už savo operatyvumą ir reakciją, ką sunkiai įgyvendina ir didesnės bendrovės. Mūsų biuruose Vakarų ir Rytų Europoje bei Rytų Azijoje tarp partnerių ir asocijuotų advokatų galima rasti geriausius tos šalies praktikuojančius teisininkus.

Kur neužsiimtume teisine praktika, užtikriname, kad komandose būtų partneriai ir aukštesnio lygio teisininkai, išmanantys ir įvaldę kitas teisės sistemas ir tampantys nuolatiniais vietos komandos nariais. Priešingai kitoms, plačiau įsikūrusioms firmoms, mes atsisakome trumpalaikių konsultantų, neturinčių jokio realaus ryšio su kultūrine ir teisine aplinka, kurioje jie trumpai dirba.

Kiekvienas „Rödl & Partner“ teisininkas, nepriklausomai nuo to, ar turi vietos ar užsienio pasą, puoselėja ilgalaikį asmeninį ryšį su ta šalimi, ir tuo pat metu  įgyja privalumus, kuriuos jam suteikia toje šalyje įgytas teisinis išsilavinimas ir patirtis.

Mes daug investuojame į tarptautinį savo teisininkų mokymą. Mūsų investicijos į žmones (tai yra unikalu teisininkų profesijoje) leidžia jiems į kiekvieną teisinį iššūkį pažvelgti ne tik puikaus teisininko akimis, tačiau ir tarptautinių organizacijų, t.y. mūsų klientų, akimis.