Daugelį metų „Rödl & Partner“ pirmieji Europoje siūlė profesionalias paslaugas atsinaujinančios energijos sektoriuje. Įgyvendindami energetinius projektus kai kuriose palankiausios teisinės aplinkos vietose, mes įgijome vienų iš geriausių teisės ir mokesčių klausimų konsultantų reputaciją svarbiausių tarptautinių šios naujos energetikos srities dalyvių ir finansinių institucijų tarpe

Faktiškai mes turime unikalią sėkmingų projektų saulės ir vėjo energetikoje veiklos istoriją šalia patirties hidroenergijos, sąvartyno dujų ir biologinio kuro projektuose. „Rödl & Partner“ iki šiol yra vedantysis didžiausių Europos geoterminių projektų patarėjas, nutiesęs kelią daugeliui naujų valdymo formų tarptautiniuose atsinaujinančios energijos projektuose, investavimo mechanizmuose ir fonduose.

Mūsų patirtis apima platų šios srities klausimų diapazoną:

  • finansiniai projektų klausimai, atsinaujinančios energijos projektų parengimas ir derybos dėl jų,
  • projektų sudarymas
  • mokesčių atžvilgiu palankios struktūros projektų rengimas,
  • susijungimai ir įsigijimai,
  • planavimas ir žemėnauda, statybos teisė,
  • aplinkos apsaugos įstatymai.