„Rödl & Partner“ gali konsultuoti užsienyje investuojančias įmones visais savo prievolių pagal tos šalies akcinių bendrovių teisę klausimais, taip pat padėti joms šias prievoles įvykdyti.

Mūsų paslaugų paketą paprastai sudaro:

  • bendrovės steigimas
  • teisinės bendrovės darbuotojų keitimo procedūros, akcijų paketų keitimas, apskaitos atskaitos  datų ištaisymas, dividendų keitimas ir pan.
  • konsultacijos direktorių pareigų ir atsakomybės klausimais
  • privalomų registrų ir protokolų pildymas
  • privalomų dokumentų ir protokolų parengimas valdybos posėdžiams bei visuotiniams susirinkimams,
  • registruotos bendrovės vaidmens atlikimas sutinkamai su kitų šalių teisinėmis sistemomis. (Norėdami sužinoti, kokiose vietose galime būti Jūsų registruota buveine, prašome kreiptis į Įmonių paslaugų skyriaus viršininką)
  • visų būtinų pareiškimų, ataskaitų, formų, deklaracijų ir sprendimų registravimas viešai skelbiamose atitinkamos jurisdikcijos komerciniuose registruose
  • konsultavimas ir pagalba vykdant Jūsų mokestines prievoles
  • bendrovės veiklos nutraukimas

Mes užtikriname, kad visos bendrovės biuro administravimo pareigos būtų teisingai atliekamos visose jurisdikcijose, kuriose veikia Jūsų įmonė. Tai yra gyvybiškai svarbus globalinio rizikos valdymo elementas.