Naujos bendrovės steigimas užsienyje gali būti projektas, ypač jei klientai, prieš pirkdami iš Jūsų prekes ar paslaugas, reikalauja, kad Jūs, kaip juridinis asmuo, egzistuotumėte atitinkamoje rinkoje.

Daugumos šalių teisinės sistemos reikalauja, kad užsienio investuotojas pateiktų daugiau dokumentų negu vietos bendrovės. Iš pažiūros paprastas žingsnis gali tapti sudėtinga operacija ir pareikalauti apsvarstyti bendrovių įstatymo, apmokestinimo, finansinius ir praktinius klausimus.

„Rödl & Partner“ mes kaupiame unikalų patirties derinį, padedantį  tarptautinėms įmonėms valdyti steigimo procesą ekonomiškai, efektyviai ir laiku.
    
Taip pat mes stengiamės galvoti į priekį ir pasinaudoti savo globaline patirtimi. Tai gali pareikalauti sukurti alternatyvias struktūras ir investicinius mechanizmus, kurie gali būti ne labai gerai žinomi atitinkamos šalies teisinei sistemai, bet yra visiškai įmanomi ir labai patrauklūs rizikos valdymo ir mokesčių efektyvumo atžvilgiu.

Pavyzdžiui, „Rödl & Partner“ daugelio šalių teisinėse sistemose pirmoji ėmė kurti bendrąsias partnerystes su ribotos atsakomybės akcinėmis bendrovėmis, ir tai yra įdomi galimybė daugeliui užsienio investuotojų, naudojančių partnerystės struktūras pagal savo šalių teisines sistemas.
    
Steigdami bendroves tarptautinių įmonių vardu, mes teikiame šias paslaugas:

  • bendrovių steigimas ir partnerysčių sudarymas,
  • memorandumų ir įstatų projektų parengimas,
  • akcininkų susitarimai,
  • preliminarus tarybos ir visuotinio susirinkimo protokolas,
  • bendrovės antspaudai tose šalyse, kuriose jie privalomi,
  • įstatų įregistravimas atitinkamuose registruose,
  • naujos įmonės įregistravimas pelno mokesčio mokėtoja, ir, jei reikalaujama, registravimas socialinio draudimo ir PVM tikslu.