Bet kokios tarptautinės investicijos esmė yra žmonės. Savaime suprantama, jie figūruoja sprendimuose dėl tiesioginių užsienio investicijų ar tarptautinių projektų. Tarptautinėje aplinkoje žmonės ir darbo santykiai yra ypač sudėtingi.

Mes suprantame šios srities iššūkius, todėl sukūrėme priemones, padedančias riboti riziką ir padidinti darbuotojo efektyvumą administraciniu, darbo teisės, mokesčių ir socialinės apsaugos požiūriu.

„Rödl & Partner“ siūlo šias, su žmogiškaisiais ištekliais ir darbo teise susijusias, paslaugas:

  • darbo sutarčių su vadovaujančio lygmens darbuotojais, standartinių darbo sutarčių parengimas,
  • įsipareigojimai pasibaigus sutartims, konfidencialumo, nekonkuravimo klausimai,
  • tarptautinės emigracijos srities konsultacijos, įdarbinimo teisė, tarptautinių vadovaujančio lygmens darbuotojų socialinė apsauga ir mokesčių planavimas,
  • išmokos ir kompensacijos, pensijų schemos ir jų panaudojimas, mokesčių ir socialinės apsaugos traktavimas, darbuotojų dalyvavimo programos,
  • vizos, darbo, imigracijos leidimai tarptautinėms organizacijoms
  • darbo santykiai, konsultacijos su darbuotojų atstovais, profsąjungomis, kolektyvinės derybos,
  • darbo sutarties nutraukimas ir nutraukimo sąlygų suderinimas,
  • pertvarkos, gamybos vietų ir prekybos biurų uždarymas, atleidimai,
  • darbo vietos suprojektavimas ir įgyvendinimas pagal pasaulinę praktiką,
  • darbo santykių bylos.