Kontaktas
Michael Manke

Phone: +370 (5) 212 35 90
E-Mail

Advokatas (Diuseldorfas, Vilnius)

Asocijuotas partneris
Partneris (APB Roedl & Partner)

 
Išsilavinimas
2001–2006 m.         Teisės studijos, Bonos universitetas
2010 m.                  Informacinių technologijų ir intelektinės nuosavybės teisės Magistro laipsnis
                              (LL.M) (Hanoverio universitetas)
2010 m.                  Informacijos ir komunikacijos technologijų teisės Magistro laipsnis (LL.M)
                              (Oslo universitetas, Norvegija)
Darbo patirtis
2007–2008 m.           Advokato padėjėjas advokatų kontoroje „Heuking Kühn Lüer Wojtek”,
                                Diuseldorfas Intelektinės nuosavybės, 
                                informacinių technologijų ir žiniasklaidos teisės praktikos grupės
2010–2011 m.           Dėstytojas Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje
                                (elektroninės prekybos sritis), Vilnius
2010 m.– šiuo metu    Advokatas, Rödl & Partner

Specializacija

 • Įmonių teisė
 • įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriai (M&A)
 • arbitražas
 • intelektinės nuosavybės teisė
 • informacinių technologijų ir žiniasklaidos teisė, asmens duomenų apsauga

Kalbos
Vokiečių, anglų, lietuvių, prancūzų

Narystė

 • Tarptautinės technologijų teisės asociacijos (ITechLaw) narys
 • Diuseldorfo advokatų rūmai
 • Lietuvos advokatūra

Sėkmingi projektai

 • Lietuvos programinės įrangos kūrėjo konsultavimas teisės klausimais (2011 m. – dabar)
 • Įmonių grupės pardavimas (atliekų pramonė), teisinis, mokestinis, finansinis patikrinimas (angl. due-diligence), pirkimo–pardavimo sutartis, su sandoriu susijusios paslaugos; Lietuva, 2012 m.
 • Teisinės konsultacijos kuriant ir naudojant internetinę parduotuvę Baltijos valstybėse (2012 m. – dabar)
 • Įvairių atsinaujinančios energijos projektų pardavimas (vėjo, saulės ir biomasės kogeneracinės jėgainės), teisinis patikrinimas, pirkimo–pardavimo sutartys, su sandoriu susijusios paslaugos; Lietuva, Latvija, 2011 – 2014 m.
 • Klientų atstovavimas Stokholmo prekybos rūmų bei Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitražuose (2012 m. – dabar).
 • Tarptautinio mažmeninės prekybos tinklo įėjimas į Lietuvos rinką: konsultavimas įmonių ir darbo teisės klausimais, produktų ženklinimo, intelektinės nuosavybės registravimo ir apsaugos bei duomenų apsaugos srityse
 • IT įmonės struktūrinis reorganizavimas; atitikties teisės aktams ir sukčiavimo analizė, vadovybės pasikeitimas, naujų sutarčių įgyvendinimas, naujos įmonės steigimas; Lietuva, 2013 m.
 • Teisinės konsultacijos registruojant ir apsaugant intelektinę nuosavybę (2013 m. – dabar)
 • Teisinės konsultacijos įsigyjant verslo centrą Lietuvoje (2015 m.)

Publikacijos

 • Semestro rašto darbas: „Cloud Computing – contracts and liabilities” (lt. Debesų kompiuterija – sutartys ir atsakomybė), Hanoverio universitetas, 2009 m.
 • Magistro darbas: „Intellectual Property and Private International Law – The Interplay of IP Infringement and Revocation Proceedings in International Civil Procedure” (lt. „Intelektinė nuosavybė ir Tarptautinė privatinė teisė – intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ir pripažinimo negaliojančiomis procedūros sąveika tarptautiniame civiliniame procese), Oslo universitetas, 2010 m.
 • „Änderungen für Personenhandelsgesellschaften in Litauen” (lt. Pakeitimai, taikomi ūkinėms bendrijoms Lietuvoje), leidinys – Baltikumsbrief, 2012 m. spalio mėn.
 • „Grundlagen des litauischen Arbeitsrechts” (lt. Lietuvos darbo teisės pagrindai), Handbuch Arbeitsrecht, 2013 m.
 • „Einführung der neuen Datenschutzgrundverordnung” (lt. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas“), leidinys – Baltikumsbrief, 2013 m. spalio mėn.
 • „Compliance: “Die systematische Vorbeugung von Rechtsverstößen bei Mitarbeitern” (lt. Atitiktis: sisteminga darbuotojų pažeidimų prevencija), leidinys – Baltikumsbrief, 2014 m. gegužės mėn.
 • „Vereinfachte Finanzierung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen” (lt. Supaprastintas akcijų įsigijimo finansavimas), leidinys – Baltikumsbrief, 2014 m. rugpjūčio mėn.
 • „The protection of trade secrets in Lithuania” (lt. Komercinės paslapties apsauga Lietuvoje), leidinys – Infokompakt, Nr. 3, 2014 m.
 • „The acquisition of company shares in Lithuania without notarial form? (lt. Įmonės akcijų įsigijimas be notaro paslaugų?), leidinys – Infokompakt, Nr. 1, 2015 m.

Konferencijos, skaityti pranešimai

 • Seminaras teisėjų padėjėjams Lietuvoje, tema – „Taking evidence in a digital environment” (lt. Įrodymų rinkimas skaitmeninėje aplinkoje), 2014 m. balandžio 11 d. 
 • Seminaras teisininkams, tema – Conducting a Legal Due Diligence” (lt. Teisinio patikrinimo atlikimas), 2014 m. gegužės 15 d.
 • Seminaras – „Doing business online – legal issues for online shops” (lt. Verslas internetu – teisiniai internetinių parduotuvių aspektai), Baltijos šalių konferencija – elektroninė prekyba, 2015 m. kovo 13 d.