Tobias Kohler

advokatas (Vokietija)
Partneris
Phone: +370 (5) 212 35 – 90
E-Mail

Advokatas (Vokietija)

Partneris, Lietuvos ir Baltarusijos biurų vadovas

 
Išsilavinimas

1996 m.                  Weilheim gimnazija, aukštutinė Bavarija
1997–2001 m.         Liudviko Maksimiliano universitetas, Miunchenas
2001–2003 m.         Teisės referendariatas, aukštesnysis žemės teismas
                              (vok. Oberlandesgericht), Miunchenas
 
Darbo patirtis
2003–2005 m.           ZAB „RSP un Partneri” (Rödl & Partner Ryga, Latvija)
2005 m. – šiuo metu  Advokatų kontora „Kohler, Voveris ir Partneriai“
                                (Rödl & Partner Vilnius, Lietuva),
                                dabartinis pavadinimas: APB „Roedl & Partner”)
2013 m. – šiuo metu  IOOO „Rödl & Partner” Minskas, Baltarusija
 
Specializacija

 • Įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriai (M&A) / įmonių teisė
 • Tiesioginės užsienio investicijos
 • Atsinaujinanti energetika
 • Tarptautinis mokesčių planavimas

Kalbos
Vokiečių, anglų, (latvių)

Narystė

 • Miuncheno advokatų rūmai
 • Lietuvos advokatūra
 • Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai
 • Vokietijos ūkio atstovybės Baltarusijoje darbo grupė „Teisė ir mokesčiai“
 • Vokietijos-Baltarusijos verslo klubas

Sėkmingi projektai

 • Žemės ūkio paskirties nekilnojamojo turto fondo įsteigimas, teisinis ir mokestinis patikrinimas, tarptautinio ir nacionalinio fondo struktūros koncepcija, sutarties parengimas; Estija, Vokietija, Austrija, 2011 m.
 • Įmonių grupės pardavimas (atliekų pramonė), patikrinimas (teisinis, mokestinis, finansinis; angl. due-diligence), pirkimo–pardavimo sutartis, su sandoriu susijusios paslaugos; Lietuva, 2012 m.
 • Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto fondo įsteigimas, teisinis ir mokestinis patikrinimas, tarptautinio ir nacionalinio fondo struktūros koncepcija, sutarties parengimas; Lietuva, Vokietija, Austrija, 2012 m.
 • Durpių gamintojo įsigijimo procedūra (Latvija), patikrinimas (teisinis, mokestinis, finansinis; angl. due-diligence), pirkimo–pardavimo sutartis, su sandoriu susijusios paslaugos; Latvija, 2013 m.
 • Didelės žemės ūkio įmonės įsigijimo procedūra, patikrinimas (teisinis, mokestinis, finansinis; angl. due-diligence), pirkimo–pardavimo sutartis, su sandoriu susijusios paslaugos; Latvija, 2013 m.
 • Įvairių atsinaujinančios energetikos projektų pardavimas (vėjo, saulės ir biomasės kogeneracinės jėgainės), patikrinimas (teisinis, mokestinis, finansinis; angl. due-diligence), pirkimo–pardavimo sutartis, su sandoriu susijusios paslaugos; Lietuva, Latvija, 2011 – 2014 m.
 • IT įmonės struktūrinis reorganizavimas; atitikties teisės aktams ir sukčiavimo analizė, vadovybės pasikeitimas, naujų sutarčių įgyvendinimas, naujos įmonės steigimas; Lietuva, 2013 m.
 • Tarptautinio maisto produktų gamintojo įėjimas į Baltarusijos rinką (saldumynų sektorius); įmonės steigimas, finansavimas, darbo teisė ir t. t., 2014 m.
 • Baltarusijos įmonės įsigijimo procedūra (tekstilės gamybos sektorius): pardavėjas – Danijos įmonė, pirkėjas – Lenkijos-Vokietijos įmonė; Baltarusija, 2014 m. 
 • Vienos iš transporto srityje pirmaujančios Austrijos dukterinės įmonės Baltarusijoje pardavimas; Baltarusija, 2015 m.
 • Įvairių užsienio įmonių konsultavimas Baltarusijoje vykdomų statybos projektų tiekimo ir montavimo veiklos srityje (iki 45 mln. EUR); Baltarusija, 2013–2015 m.

Publikacijos

 • „Erwerb landwirtschaftlicher Flächen als Investitionsobjekte in den Ländern Mittel- und Osteuropas” (lt. Žemės ūkio paskirties žemės, kaip investavimo objekto, įsigijimas Vidurio ir Rytų Europos valstybėse), top agrar, 2005 m.
 •  „Mitarbeiter im Baltikum – finden und binden” (lt. „Darbuotojų paieška Baltijos šalyse – rasti ir nepaleisti); AHKbalt Aktuell, 2007 m.
 • „Leasingrecht im Baltikum – gemeinsame Grundlagen und nationale Besonderheiten“ (lt. Lizingas Baltijos šalyse – bendri principai ir nacionaliniai ypatumai); AHKbalt Aktuell, 2008 m.
 • „Liquiditätssicherung durch effizientes Forderungsmanagement in den baltischen Staaten” (lt. Likvidumo užtikrinimas vykdant veiksmingą skolų valdymo politiką Baltijos šalyse); AHKbalt Aktuell, 2009 m.
 • „Lithuania: The Return of Opportunities” (lt. Lietuva: galimybių užtikrinimas), Financial Crisis in Eastern Europe, Road to Recovery, 2011 m.
 • „Die Zukunft der Energieversorgung in den baltischen Staaten: Zwischen politischen Visionen und Marktrealitäten” (lt. Energijos tiekimo ateitis Baltijos šalyse: politinės vizijos ir rinkos realybė), OMV Fokus, 2013 m.
 • „The future of energy supply in the Baltic states” (lt. Energijos tiekimo ateitis Baltijos šalyse), SUCCEED – the European Business Magazine; 2013 m.
 • „Mehr Schein als Sein – Eine andere Perspektive schärft den Blick fürs Ganze (Der 10-Punkte-Plan)” und „Praxisbericht: Litauen” / „Praxisbericht Weißrussland” (lt. Daugiau dirbtinumo nei tikrovės – kitoks požiūris sukuria bendrą vaizdą (10 punktų planas) ir praktika grindžiamas pranešimas: Lietuva / praktika grindžiamas pranešimas: Baltarusija), Unternehmerische Erwartung trifft ausländische Realität; Bestandsaufnahme, Erfahrungen und Empfehlungen zur Steuerung von Auslandsgesellschaften; 2014 m.
 • „Eurobeitrittsland Litauen – Die Rückkehr des Baltischen Tigers” (lt. Lietuva – euro zonos šalis kandidatė. Baltijos tigro sugrįžimas), IWB Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht Nr. 16, 2014 m.

Konferencijos, skaityti pranešimai

 • TÜV-Akademie, projektas: „Internationalisierung von KMU” (lt. Mažųjų ir vidutinių įmonių internacionalizavimas); „Wirtschaftliches Handeln in Lettland – Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen” (lt. Ekonominė veikla Latvijoje – teisiniai ir mokestiniai pagrindai); pranešėjas,  Magdeburgas, 2006 m.
 • DLG-Akademie, seminaras: „Rechtliche Grundlagen für erfolgreiche Agrarinvestitionen in Osteuropa” (lt. Sėkmingo investavimo į žemės ūkį Rytų Europoje teisiniai pagrindai); pranešėjas, Burg Warberg, 2008 m.
 • Expo Real (delegacija iš Vokietijos): „Basics für Investitionen und Handel in Litauen – der Vorsprung zum Erfolg” (lt. Investavimo ir prekybos Lietuvoje pagrindai – kelias link sėkmės); pranešėjas, Vilnius, 2009 m.
 • Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai, Vilnius: „Cross-border Tax Planning – Strategies for the Baltic States”/ „Steuerplanung in den Baltischen Staaten: Steuerbelastung reduzieren – Risiken minimieren”; (lt. Tarptautinis mokesčių planavimas – strategijos, skirtos Baltijos šalims / Mokesčių planavimas Baltijos šalyse: sumažinti mokestinę naštą – sumažinti riziką); pranešėjas, Vilnius, 2010
 • Forum Going Global: „Steuerliche Ergebnisaufteilung: Stammhaus - Betriebsstätte” (lt. Pelno paskirstymas mokesčių atžvilgiu: centrinis biuras – buveinė); pranešėjas, Niurnbergas, 2011 m.
 • Baltic Energy Forum: „Buying into renewable energy projects” (lt. Atsinaujinančios energetikos projektų supirkimas), pranešėjas, ekspertų komisijos pirmininkas; Talinas, 2012 m.
 • Forum Going Global: „Steueroptimierung unter Einsatz von Holdinggesellschaften – Vergleich ausgewählter Standorte” (lt. Mokesčių optimizavimas įtraukiant kontroliuojančiąsias (holdingo) bendroves) – pasirinktų vietų palyginimas); pranešėjas, Niurnbergas, 2012 m.
 • Tarptautinė energetikos konferencija Vilniuje: „Future of energy supply in the Baltic States: equal challenges – joint solutions” (lt. Energijos tiekimo ateitis Baltijos šalyse: vienodi iššūkiai – bendri sprendimai); organizatorius, ekspertų grupė, Vilnius, 2013 m.
 • Forumas ir B2B platforma su Baltarusijos Respublika; Austrijos prekybos rūmai; „Experiences gained from advising international businesses in Belarus” (lt. Patirtis, įgyta konsultuojant tarptautines įmones Baltarusijoje); pranešėjas, Viena, 2013 m.
 • Pramonės ir prekybos rūmai, Štutgartas: „Erneuerbare Energien in den baltischen Staaten – Rahmenbedingungen und Marktchancen” (lt. Atsinaujinanti energetika Baltijos šalyse – bendrosios sąlygos ir rinkos galimybės); pranešėjas, Štutgartas, 2013 m.
 • Business Round Table, Pramonės ir prekybos rūmai,  Žemutinė Bavarija: „Republik Belarus – Chance und Herausforderung für deutsche Unternehmen; Rechtliche und steuerliche Aspekte” (lt. Baltarusijos Respublika – galimybė ir iššūkis Vokietijos įmonėms); pranešėjas, Pasau, 2013 m.
 • Intersolar Europe papildomas renginys: „Zukunft erneuerbarer Energien in den baltischen Staaten – Aktuelle Rahmenbedingungen und Marktchancen” (lt. Atsinaujinančios energetikos ateitis Baltijos šalyse – aktualios bendrosios sąlygos ir rinkos galimybės); pranešėjas, Miunchenas, 2013 m.
 • Industrie Meeting Renewable Energies: „Perspektiven in den baltischen Staaten – Welche Projekte rechnen sich?” (lt. Susitikimas: atsinaujinančios energetikos sektorius: Perspektyvos Baltijos šalyse – kurie projektai yra pelningi?); pranešėjas, Niurnbergas, 2013 m.
 • Manager Advanced Training Program MMWi/CDG: „Fit for Partnership with Germany” – Weißrussland/Ukraine (lt. Pažangi vadovo mokymo programa MMWi/CDG: pasiruošęs bendradarbiavimui su Vokietija – Baltarusija / Ukraina); pranešėjas, Kelnas, 2014 m.   
 • Baltarusijos verslo diena: „Republik Belarus – Perspektivstandort und Golden Gate nach Russland” (lt. Baltarusijos Respublika – perspektyvi šalis ir auksiniai vartai į Rusiją); Commerzbank būstinė;  pranešėjas, ekspertų grupė, Frankfurtas prie Maino, 2014 m.
 • 1. M&A-Dialog: „M&A in MOE – die vier größten Risiken und wie man sie vermeidet“ (lt. 1-oji konferencija įmonių susijungimo ir įsigijimo sandorių (M&A) tema: „Įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriai (M&A) Vidurio ir Rytų Europos valstybėse – keturi didžiausi pavojai ir kaip jų galima išvengti“); pranešėjas, Niurnbergas, 2014 m.
 • Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai, Maskva, „Republik Belarus: Golden Gate zwischen Ost- und West – Chancen in Zeiten von Sanktionen und Embargo” (lt. Baltarusijos Respublika: auksiniai vartai tarp Rytų ir Vakarų – galimybės sankcijų ir embargo laikais); pranešėjas, Maskva, 2014 m.
 • AIJA konferencija: „Buying into Wind Energy Projects – M&A in Renewables” (lt. Vėjo energijos projektų supirkimas – įmonių susijungimo ir įsigijimo sandoriai (M&A) atsinaujinančios energetikos srityje); pranešėjas, Hamburgas, 2014 m.
 • Prancūzijos ambasada Baltarusijoje, Prancūzijos delegacija: „Gateway to Belarus – Legal and Tax Framework for French Businesses in Belarus” (lt. Vartai į Baltarusiją – teisiniai ir mokestiniai pagrindai Prancūzijos įmonėms Baltarusijoje); pranešėjas, Minskas, 2015 m.